Do ocieplania ścian zewnętrznych używa się styropianu bądź wełny mineralnej. Sam materiał izolacyjny o dobrych parametrach izolacyjnych nie zagwarantuje sukcesu. Aby termoizolacja spełniała swoje zadanie, a więc by redukowała straty ciepła do otoczenia i koszty ogrzewania w sezonie grzewczym, należy ją odpowiednio wykonać.

Niezależnie od tego, na jaki styropian się zdecydujemy – zadbajmy o to, by prawidłowo go położyć i zabezpieczyć. Nawet jeśli do tego zadania zatrudnimy firmę wykonawczą, warto wiedzieć, czego wymagać od specjalistów i na co zwrócić uwagę!

Jak prawidłowo położyć styropian? Krok po kroku…

1.Gruntowanie ścian

Gruntowanie ścian to pokrycie ścian bezbarwną warstwą gruntu w celu uzyskania lepszej czepności materiału izolacyjnego. Producenci zalecają odczekanie pełnego procesu wyschnięcia impregnacji ściany. W zależności od materiału gruntującego jest to 8 – 24 godzin.

2. Klejenie warstwy termoizolacyjnej

Klej nakładamy po obwodzie płyty styropianu i punktowo w środku (4-6 “placków”). Aby uzyskać większą szczelność termoizolacji, większe nieszczelności pomiędzy płytami styropianu należy wypełnić pianą poliuretanową.
Klejenie rozpoczynamy od ustawienia (wypoziomowania) listwy startowej. Prace rozpoczynamy zawsze od dołu, nigdy od góry budynku. Spoiny styropianu muszą być wykonane mijankowo (nie mogą w pionie tworzyć linii ciągłych).

3. Przetarcie nierówności i wyrównanie powierzchni styropianu z naddatku z piany

4. Kołkowanie

Po wyschnięciu kleju (po związaniu warstwy termoizolacyjne ze ścianą) przystępujemy do kołkowania. Kołkowanie to mechaniczne przytwierdzenie styropianu do ściany konstrukcyjnej. Zaleca się wykonywanie tego zabiegu otwornicami aby uniknąć wgnieceń na powierzchni styropianu. Na 1 m2 styropianu powinno się rozmieścić 4-6 dybli/kołków.

5. Wstępne klejenie siatki

Wstępne klejenie siatki na elementach gdzie występują skurcze materiału: nadproża, otwory drzwiowe,otwory okienne

6. Wykonanie wzmocnień naroży budynku wraz ze szpaletami z kątowników z siatką

7. Pokrycie budynku pierwszą warstwą kleju i siatką (topienie siatki).

8. Pokrycie budynku drugą, wykończeniową warstwą kleju

9. Gruntowanie ścian

10. Tynkowanie ścian

Kiedy ocieplać dom styropianem?

Każdy kolejny etap o którym piszemy musi być poprzedzony wyschnięciem warstwy.

Warto zadbać o odpowiednią temperaturę do dosychania i utwardzenia materiałów klejowych. Zbyt wysoka temperatura powoduje za szybkie wyschnięcie kleju i zatracenie jego właściwości. Dlatego przy pracach dociepleniowych w miesiącach letnich należy zadbać o to, by proces umiejętnie zaplanować. W godzinach południowych zaleca się wykonywać prace na ścianach północnych.

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.