Inwestycje w morskie farmy wiatrowe
13-14 września 2011, Businessman Institute w Warszawie

Warsztat stworzy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w wykorzystaniu potencjału wiatrowego na morzu. Jest to konieczne, aby zgodnie z założeniami Polska do końca 2020 roku zwiększyła do 15% udziału energii mocy z odnawialnych źródeł energii (OZE) w ogólnym zużyciu energii. Przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych mówić będą o zmieniających się uregulowaniach prawnych w zakresie obszaru morskiego i prawa energetycznego oraz niezbędnych wymaganiach, które muszą spełnić inwestorzy. Dodatkowo pragniemy uzupełnić wiedzę praktyczną uczestników o najczęściej napotykanych barierach oraz ryzyku związanym z przeprowadzeniem inwestycji w farmy wiatrowe offshore.

Warsztaty kierujemy do branży energetycznej, a w szczególności kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z następujących działów: Inwestycji, Strategii i Planowania, Rozwoju i Analiz oraz Finansowego, a także do banków, w szczególności pionu korporacyjnego: Finansowania strukturalnego, Ryzyka kredytowego, Inwestycji długoterminowych, wszystkich inwestorów i developerów zainteresowanych rozwojem projektów OZE oraz firm doradczych i prawniczych.

Źródło: GRUPA MMC POLSKA