Od 19 września złożono już ponad 16 tysięcy wniosków do programu Czyste Powietrze, a przełom roku to dobry moment na podsumowania i uregulowanie ważnych kwestii – pieniężnych.
Podczas wczorajszego spotkania w Ministerstwie Środowiska podpisano umowy z poszczególnymi wojewódzkimi funduszami. Umowy dotyczą wysokości wsparcia w 2019 r.

Porozumienie sygnowane przez prezesów wszystkich 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej opiewa na kwotę 875 mln zł dotacji oraz 185 mln zł pożyczek.

Umowy na konkretne kwoty dla każdego z WFOŚiGW

Zawarte umowy określają kwoty, które zostaną przekazane wojewódzkim funduszom w 2019 r. w dwóch transzach. Pierwsza z nich będzie przekazana już na początku przyszłego roku. Wysokość tych kwot dla poszczególnych funduszy została określona w oparciu o zgłoszone przez nie zapotrzebowania oraz deklaracje ich własnego udziału. To dobra wiadomość dla tych, którzy już złożyli wniosek i czekają na wypłatę środków.

Podpisywanie umów podczas spotkania w Ministerstwie Środowiska (Źródło: NFOŚiGW)

Wielkości udostępnianych funduszom kwot znajdują się w przedziałach od 25 do 100 mln zł (dotacje) oraz od 6 do 21 mln zł (pożyczki). Natomiast deklarowany wkład własny funduszy wojewódzkich wynosi 206 mln zł i waha się w przedziałach od 375 tys. zł do 10,8 mln zł (dotacje) oraz od 0 do 40 mln zł (pożyczki).

Planowana na realizację projektu w 2019 r. kwota wynosi zatem prawie 1,3 mld zł.

Czas na podsumowanie i analizę programu

W trakcie spotkania, po podpisaniu umów, uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami z trwającego od 19 września 2018 r. wdrażania programu Czyste Powietrze. Od tego czasu przyjęto już ponad 16 tys. wniosków, a wszystkie fundusze wojewódzkie rozpoczęły wizytacje w terenie. Pierwsze umowy z beneficjentami w większości funduszy zostaną zawarte jeszcze przed końcem 2018 r.

W dyskusji zaakcentowano, że pozytywnie układa się współpraca pomiędzy NFOŚiGW i funduszami wojewódzkimi. Ważnym jej elementem jest fakt, że Narodowy Fundusz określa dokumenty (protokoły, umowy itp.) jako wzory rekomendowane, co umożliwia ich elastyczne wdrażanie w województwach, z uwzględnieniem procedur obowiązujących już w poszczególnych WFOŚiGW.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.