Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, które organizowane jest co roku przez Instytut Energetyki Odnawialnej, tym razem już po raz piąty odbędzie się 18 kwietnia.

W Krakowie spotkają się najważniejsi producenci, instalatorzy i dystrybutorzy systemów słonecznych termicznych oraz inwestorzy publiczni i przemysłowi. Wśród gości konferencji będzie przedstawiciel Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej oraz niemieckiego instytutu badawczego Solites. To już tradycja, że Forum jest miejscem zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach firm produkcyjnych i instalatorskich sektora energetyki słonecznej w Polsce i w UE oraz zielonej gospodarki. Główną tematyką Forum będą systemy słoneczne w mieszkalnictwie i ich integracja z budynkiem.

Ponadto, podczas Forum przedstawimy m.in.:
– najnowsze wyniki statystyk sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce (prowadzone corocznie przez IEO),
– najnowsze wyniki sprzedaży kolektorów słonecznych w UE prowadzone przez ESTIF,
– proponowany system wsparcia dla energetyki słonecznej w nowej ustawie dotyczącej OZE,
– wnioski z prowadzonych Regionalnych Programów Operacyjnych oraz rekomendacje na następny okres programowania 2014-2020,
– możliwości wykorzystania energii słonecznej do zaopatrzenia w energię istniejących budynków przyłączonych do sieci ciepłowniczej

Forum, podobnie jak rok temu, towarzyszyć będzie wystawa instalacji słonecznych.
Więcej informacji na stronie: www.ieo.pl/solarforum.