KONFERENCJA – DOLNOŚLĄSKI DOM ENERGOOSZCZĘDNY

18-19 listopada 2011
RCTB (Kompleks Hali Stulecia), Wrocław

W dniach 18-19 listopada w Regionalnym Centrum Turystyki Biznesowej odbędzie się konferencja Dolnośląski Dom Energooszczędny. Patronem honorowym konferencji jest Politechnika Wrocławska.

Celem konferencji jest prezentacja obecnego stanu wiedzy na temat ekologicznego
i energooszczędnego budownictwa oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu przedstawicieli środowiska akademickiego z reprezentantami firm promujących innowacyjne rozwiązania na rynku. Do udziału zaproszeni są studenci i pracownicy naukowi oraz reprezentanci firm, instytucji i organizacji działających w branży budownictwa ekologicznego i energooszczędnego.

Konferencja Dolnośląski Dom Energooszczędny jest organizowana przy II edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa Ekologicznego i Energooszczędnego BUD-ECO 2011. W ramach tego wydarzenia swoją ofertę prezentować będą producenci i dystrybutorzy domów energooszczędnych, pasywnych i inteligentnych oraz urządzeń energooszczędnych tj. instalacji grzewczych, kolektorów słonecznych, systemów izolacyjnych, wentylatorów, rekuperatorów, energooszczędnych okien i drzwi.

Połączona z targami konferencja DDE to niepowtarzalna okazja zaprezentowania swoich prac badawczych oraz wymiany swoich doświadczeń pomiędzy specjalistami z obu środowisk: nauki i przemysłu w ramach panelu biznesowego.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:
– architekturę zrównoważoną i energooszczędną
– materiały i technologie w budownictwie
– systemy wytwarzania ciepła i energii (instalacje solarne, pompy ciepła, wytwarzanie prądu)
– inteligentne sterowanie i automatykę (dom inteligentny)
– przyjazne środowisko i instalacje (wentylacja, klimatyzacja, przesył i akumulacja ciepła, odzysk ciepła, rekuperatory)
– analizy, fundusze i wsparcie finansowe (wsparcie i programy unijne, lokalne, bilansowanie inwestycji).

Honorowy patronat nad Konferencją Dolnośląski Dom Energooszczędny objął Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński oraz Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski.

W skład Komitetu Naukowego wchodzą:
– dr arch. Anna Bać – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury
– dr Bartosz Bartniczak – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław/Jelenia Góra
– prof. Maria Dubicka – Uniwersytet Wrocławski
– prof. Zbigniew Gnutek – Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
– dr Piotr Jadwiszczak – Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
– dr hab. inż. Jacek Kasperski – Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
– prof. Zbigniew Królicki – Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny
– prof. Henryk Nowak – Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa
– prof. Leszek Romański – Uniwersytet Przyrodniczy

Podczas konferencji Komitet Naukowy wybierze 5 najlepszych prac, które zostaną opublikowane na łamach punktowanego czasopisma „Instal” (www.informacjainstal.com.pl), które objęło patronat nad konferencją. Wszystkie prace zostaną wydane w elektronicznej publikacji pokonferencyjnej.

Organizatorem Konferencji Dolnośląski Dom Energooszczędny i II Międzynarodowych Targów Budownictwa Ekologicznego i Energooszczędnego BUD-ECO jest Agencja Reklamowa Wigor.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: www.dde.wroc.pl

Kontakt do organizatora:
Agencja Reklamowa Wigor
ul. Sokolnicza 34–38
53-660 Wrocław
e-mail: office@wigor-targi.com ; office@wigor-targi.com
tel.: 713596271