BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię 22 marca 2012r.

Centrum Szkolenia Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, WARSZAWA

Konferencja jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE, która obliguje, aby udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. osiągnął w Polsce poziom 15%. Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu jest jedną z najkorzystniejszych metod pozyskiwania energii odnawialnej, która stopniowo również w Polsce zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

22 marca 2012 r. odbędzie się czwarta już edycja tego spotkania stanowiącego platformę kontaktu podmiotów zainteresowanych technologią biogazową z autorytetami oraz z przedsiębiorstwami doświadczonymi w tej dziedzinie.

Główne zagadnienia:
•    Projekt ustawy o energii odnawialnej a funkcjonowanie biogazowni rolniczych
•    Proces inwestycyjny w biogazownie rolnicze krok po kroku
•    Przyłączenie biogazowni do sieci elektroenergetycznej  i sieci ciepłownicznej
•    Zewnętrzne źródła finansowania (dotacje) inwestycji biogazowych
•    Kontenerowe agregaty kogeneracyjne
•    Surowce do produkcji biogazu i wykorzystania agrobiomasy
•    Charakterystyka istniejącej biogazowni

Sprawozdanie z trzeciej edycji konferencji:
http://www.progressgroup.pl/content/view/192/14/

Strona wydarzenia:

http://www.progressgroup.pl/content/view/205/1/

Cena:
100 zł + VAT przy zgłoszeniu do 9 marca 2012 r.
150 zł + VAT przy zgłoszeniu po 9 marca 2012 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konferencji, prosimy o kontakt:
tel.: (22) 750 25 93
biuro@progressgroup.pl„>biuro@progressgroup.pl
www.progressgroup.pl


logotypy