Zapraszamy na drugą edycję międzynarodowej konferencji Odnawialne Źródła Energii przyszłością nowoczesnej gospodarki, która odbędzie się w dniach 22-23 września  2011 r., w Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, w Warszawie.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
•    Odnawialne Źródła Energii i jej przyszłość w Polsce
•    Wystarczalność światowych źródeł energii pierwotnej
•    Regulacje ustawy o OZE
•    Bankowe instrumenty finansowe
•    Fotowoltaika w Polsce – co możemy zyskać?
•    Bariery rozwoju fotowoltaiki w Polsce
•    Stan i perspektywy rozwoju energetyki słonecznej
•    Ogrzewanie i klimatyzowanie pomieszczenia
•    DYSKUSJA PANELOWA: ENERGETYKA SŁONECZNA
•    Przyszłość biopaliw w Polsce
•    Paliwa bioetanolowe do silników spalinowych
•    Ekologiczna inicjatywa zasilania autobusów miejskich paliwem biogazowym w strefie gdyńskiej
•    Biogazownie – polityka energetyczna Polski  a akceptacja społeczna tego typu inwestycji przez społeczeństwo
•    Budowa biogazowni krok po kroku
•    DYSKUSJA PANELOWA: BIOPALIWA, BIOMASA, BIOGAZ
•    Program wsparcia dla mikroelektrowni i mikrogazowni
•    Prawo a odnawialne źródła energii
•    Dziś i jutro systemu wsparcia dla OZE
•    Obrót giełdowy prawami majątkowymi
•    Rynki europejskie w 2010 roku i prognozy na rok 2011
•    Integracja energetyczna w systemie energetycznym Polski
•    Sekrety sukcesu odnawialnych źródeł energii w Niemczech: jak rozpropagować energię odnawialną?
•    Energia wiatrowa i sieci energetyczne w Niemczech
•    Rozwój polskiego rynku energetyki wiatrowej
•    Dlaczego budowa elektrowni wiatrowych natrafia na opór i jak można go niwelować
•    Realizacja inwestycji parku wiatrowego offshore – nowe uregulowania prawne
•    DYSKUSJA PANELOWA: ENERGETYKA WIATROWA

DO UDZIAŁU ORGANIZATOR ZAPRASZA:
•    Przedsiębiorstwa z branży energetycznej: elektrownie, elektrociepłownie, spółki dystrybucyjne, przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą i obrotem energii oraz przemysłowi odbiorcy energii, przemysł papierniczy
•    W szczególności do udziału w konferencji zapraszamy kadrę zarządzającą oraz przedstawicieli departamentów i działów:
•    Departament Strategii, Rozwoju, Nowych Technologii
•    Departament Techniczny, Eksploatacji
•    Departament Produkcji
•    Departament Ochrony Środowiska
•    Departament Handlu, Sprzedaży
•    Departament Prawny, Rynku Energii
•    Wydział Ruchu Bloków
•    Przedsiębiorstwa oferujące rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji energii odnawialnej
•    Stowarzyszenia, instytucje i organizacje działające w dziedzinie odnawialnych źródeł energii
•    Firmy doradcze obsługujące branżę energetyczną
•    Kancelarie prawne specjalizujące się w obsłudze sektora energetycznego
•    Banki

Więcej informacji:
Most Wanted! Conferences Sp. z o.o.
Ul. Rogalińska 1/48
01-206 Warszawa
tel: (22) 825 00 88 wew. 120
fax: (22) 825 00 88 wew 121
e-mail: konferencje@mostwanted.pl
www.mostwanted.pl/konferencje