Serdecznie zapraszamy na Seminarium – Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska i OZE data: 23.02.2012 miejsce: Golden Floor Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

Podczas seminarium zostaną omówione kwestie strategicznego podejścia do planowania inwestycji, wzmacniania innowacyjności oraz pozyskiwania i właściwego rozliczania funduszy krajowych i unijnych.

Uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać zarówno z wiedzy merytorycznej jak i praktycznej ekspertów PNO Consultants – lidera w zakresie pozyskiwania środków unijnych. PNO Consultants pomogło swoim klientom pozyskać już ponad miliard złotych dotacji ze środków unijnych w pierwszych rundach aplikacyjnych (lata 2007 – 2013). Firma może poszczycić się 100 proc. skutecznością w zdobywaniu funduszy dla sektora MSP.

Zaproszeni prelegenci podczas seminarium zaprezentują możliwości jakie stwarza nowa edycja Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG. Omówiona zostanie kwestia pozyskiwania dotacji z Brukseli na inwestycje  proekologiczne oraz prace badawczo-rozwojowe. Uczestnicy dowiedzą się jak uniknąć ryzyka wiążącego się z realizacją projektu unijnego, jak poprawnie przeprowadzić projekt, właściwie rozliczyć przyznaną dotację i uniknąć odebrania dofinansowania.

Swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami seminarium podzielą się również eksperci z Banku BOŚ Eko Profit oraz Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Banku BOŚ, omówią oni praktyczne aspekty finansowania komercyjnego projektów.

Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE zaprezentuje dodatkowe możliwości wsparcia dla projektów ekoinowacyjnych w Europejskich Programach Badawczych. Zostaną również omówione przetargi na OZE.

Seminarium „Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska i OZE”, odbędzie się 23 lutego 2012 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie.

SPECJALNE RABATY DLA STUDENTÓW, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SAMORZĄDÓW!!!

Szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.reoseminars.pl.

Kontakt:
Piotr Bazylak
pb@reoseminars.pl„>pb@reoseminars.pl
tel. (+48) 22 548 48 81

Organizator:
fundacj reo

Partner merytoryczny:
pigeo

Więcej informacji: http://www.reoseminars.pl/?menu=2&;id=23