II Forum Nowej Gospodarki odbędzie się 23 i 24 kwietnia 2012 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

 

Kongres jest miejscem dyskusji o technologii i innowacji w kontekście unijnej strategii Europa 2020 oraz platformą współpracy Śląska i Małopolski w ramach regionu „Polski Południowej”. Kongres ożywia wymianę doświadczeń pomiędzy światem nauki, biznesu oraz administracji, ponadto promuje pomysły na innowacyjne firmy.

Dwa dni II Forum Nowej Gospodarki upłyną pod znakiem energetyki i przemysłu medycznego. Na przeszło dwadzieścia punktów obrad przewidziano następującą tematykę: energetyka rozproszona, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, inteligentne sieci energetyczne (smart grids), inteligentne systemy pomiarowe (smart metering), lokalne inteligentne sieci energetyczne (micro-grids), budynki aktywne/ inteligentne, robotyka, inżynieria materiałowa, nowe technologie materiałowe medycyny, implanty, protezy inteligentne, biopomiary i biomechanika.

Organizatorem kongresu jest Marszałek Województwa Śląskiego wspólnie z Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum oraz Euro InnoParkiem. Partnerami przedsięwzięcia są Województwo Małopolskie, miasto Katowice, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.

Podczas forum odbędzie się dyskusja panelowa „Polska Południowa – centrum gospodarcze o znaczeniu globalnym”. Jej uczestnicy – przedstawiciele administracji, naukowcy i przedsiębiorcy z województw śląskiego i małopolskiego – zastanowią się nad kierunkami działania u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Na tej podstawie powstaną rekomendacje dla władz państwowych.

W ramach Forum młodzi innowacyjni przedsiębiorcy, studenci oraz absolwenci pragnący prowadzić własny biznes będą mogli zaznajomić się z trendami tworzenia firm w branżach nowych technologii, szansami na znalezienie kapitału oraz partnera technologicznego.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Więcej informacji  i rejestracja na: www.forumng.pl