Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji:
Innowacje Technologiczne w Bioenergetyce

Praktyczne inwestowanie w biotechnologie, w oparciu o polskie rozwiązania technologiczne i najefektywniejszą w Polsce roślinną bazę surowcową, która odbędzie się w dniu 25 maja 2011 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor, Al. Jana Pawła II 27 w Warszawie. 

Polska jest w grupie krajów Unii Europejskiej posiadających potencjał energetyczny biomasy jeden z najwyższych spośród Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Inwestowanie w Odnawialne Źródła Energii staje się opłacalne, gdy stale udoskonalamy rozwiązania innowacyjne zarówno w technologii jak i organizacji.

Jak się okazuje wdrażanie innowacyjnych rozwiązać w bioenergetyce w oparciu o polską myśl naukową to dynamiczny proces. Bioenergetyka poprzez produkcję surowców i ich konwersje na energię, staje się kluczowym elementem rozwoju nie tylko Odnawialnych Źródeł Energii, ale także przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Perspektywy, przed którymi stoi polska bioenergetyka, stały się punktem wyjścia dla opracowania programu konferencji.
Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwości poznania najnowszych technologii stosowanych w bioenergetyce w zakresie przetwarzania biomasy roślinnej i zwierzęcej. Przedstawiciele Konsorcjum Projektowo – Wykonawczego
EKOENERGIA – SANECO przedstawią zastosowanie instalacji całkowicie bezodorowej i bezodpadowej, w której kompleksowo rozwiązano m. in. problem zagospodarowania substratów wysoko zaazotowanych.

Zaproszeni do współpracy eksperci przedstawią wachlarz surowców roślinnych (m. in. burak energetyczny, perz wyrośnięty kępkowy, topinambur i amarant) mających zastosowanie energetyczne podczas spalania w biogazowni.
Konferencja pozwoli także na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej budowy bioelektrowni przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej dla końcowego odbiorcy z pominięciem przesyłu sieciami Zakładu Energetycznego, a także możliwości jej sfinansowania.

Organizatorem konferencji jest agencja onPRomotion Public Relations.
Szczegółowe informacje nt. konferencji znajdziecie Państwo na www.onpromotion.pl

Kontakt z onPRomotion Public Relations:
Dział Projektów dla OZE
tel. kom. 509 914 848
e-mail: oze@onpromotion.pl„>oze@onpromotion.pl