Targi z energią. Pomimo widocznego spowolnienia, budownictwo należy w dalszym ciągu do systematycznie rozwijających się w Polsce branż przemysłu.

 
Jak podaje raport Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych poziom produkcji budowlano‐montażowej zrealizowanej w pierwszym półroczu 2012 roku był aż o 8% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku. Wzrósł także poziom zrealizowanych prac instalacyjno-grzewczych. Wachlarz możliwości tego przemysłu prezentowany będzie  w czasie Targów Kielce na Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki ENEX. Wystawa odbędzie się od 26 do 28 lutego 2013 roku.

– Takie wzrosty oznaczają, że koniunktura kształtuje się pozytywnie, a branża się rozwija. Wystawcy, którzy przyjeżdżają na ENEX do Targów Kielce prezentują maszyny oraz urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne, najnowsze technologie systemowe, armaturę sieciową, kolektory słoneczne, piece opalane drewnem, promienniki ciepła, kotłownie opalane biomasą czy też pojazdy na biopaliwo – mówi prezes Zarządu Targów Kielce, dr Andrzej Mochoń.
– Statystyki wskazują także na wzrost w budownictwie jednorodzinnym – dodaje prezes Andrzej Mochoń. To właśnie rynek, który coraz częściej wykorzystuje alternatywne źródła energii, jak np. kolektory słoneczne – nie tylko tańsze w eksploatacji, ale i ekologiczne. W 2012 roku zapotrzebowanie wzrosło o blisko 15%.
 O najnowszych technologiach oraz ekologicznych i odnawialnych źródłach energii specjaliści mówić będą na wystawie, która towarzyszy targom ENEX, czyli ENEX – Nowa Energia. Zakres branżowy tych dwóch imprez doskonale się uzupełnia i stawia czoła wymogom rynku. Wystawcy przyjeżdżający na ENEX na Targi Kielce jmają możliwość prezentacji maszyn oraz urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, najnowszych technologii systemowych, armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem, promienników ciepła, kotłowni opalanych biomasą oraz pojazdów na biopaliwo. Stoiska targowe corocznie wypełnia najnowocześniejszy sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją istniejących sieci.
Wystawom towarzyszą rozmowy na temat ekologii, energii czy utylizacji odpadów –  w 2012 roku na ponad 20 spotkaniach debatę podjęło w ciągu trzech dni aż 1500 osób. Dlatego też organizatorzy podczas zbliżającej się edycji zaplanowali szereg specjalistycznych szkoleń i konferencji o energiach przyszłości. Organizatorem trzech dużych spotkań jest redakcja „GLOBEnergii”. IV FORUM POMP CIEPŁA „Technologie. Rynek. Inwestycje” przyciągnie tematami dotyczącymi technologii pomp ciepła, analizą kosztów ogrzewania oraz nowinkami branżowymi. Kolejny dzień targów przebiegnie pod znakiem fotowoltaiki w wydarzeniu FORUM SOLAR+. Tematyka „słonecznych elektrowni” niewątpliwie zgromadzi tłumy uczestników, z racji wchodzącej w życie nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii i związanych z nią dotacji. Całość zamknie spotkanie z analitykami finansowymi oraz symulacja spodziewanych nakładów inwestycyjnych oraz przychodów. Wystawę ENEX zamknie FORUM ENERGETYKI WIATRU, gdzie eksperci przedstawią nowości z branży oraz tematykę dzierżawy terenów pod farmy wiatrowe. Dopełnieniem teorii będzie pokaz działania małej turbiny wiatrowej przeprowadzony przez redaktorów „GLOBEnergia”.

Źródło: TARGI KIELCE S.A.