Seminarium – Przygotowanie projektu inwestycyjnego w OZE

Fundacja REO oraz Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO), organizatorzy Kongresu Green Power, zapraszają do udziału w seminarium na temat przygotowywania projektów inwestycyjnych, związanych z odnawialnymi źródłami energii. Seminarium składać się będzie z trzech sesji:

I sesja: „Decyzja środowiskowa i lokalizacyjna”. Tematyka: sposoby prowadzenia skutecznych konsultacji społecznych, uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnej dla projektów wykorzystujących poszczególne źródła energii, monitoring przyrodniczy, przeprowadzanie procesu OOŚ oraz kwestie dotyczące wymagań i środowiskowych uzgodnień dla budowy farmy offshorowej w Polsce.

II sesja: „Studium wykonalności i montaż finansowy”. Tematyka: systemy wsparcia w Polsce, analiza kosztów inwestycyjnych i operacyjnych dla różnych rodzajów OZE, kompleksowe przygotowanie inwestycji w świetle wymagań instytucji finansowych oraz środki komercyjne na inwestycje.

III sesja: „Pozwolenie na budowę i realizacja inwestycji”. Tematyka: pozyskiwanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, uzgodnienia konieczne przy pozyskiwaniu pozwolenia na budowę i kwestii dozoru technicznego oraz ubezpieczenia ryzyka.

Seminarium „Przygotowanie projektu inwestycyjnego w OZE”, odbędzie się 27 stycznia 2012 w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie. Początek o godzinie 9.00.

SPECJALNE RABATY DLA STUDENTÓW, ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SAMORZĄDÓW!!!

Szczegółowy program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.reoseminars.pl.

Kontakt:
Piotr Bazylak

pb@reoseminars.pl„>pb@reoseminars.pl

tel. (+48) 22 548 48 81

Organizator:                                      Partner merytoryczny:
                         pigeo