ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ W ŚWIETLE PROJEKTU USTAWY O OZE

29 lutego, Warszawa, Centrum Konferencyjne Focus, Al. Armi Ludowej 26

Serdecznie zapraszamy na seminarium, podczas którego zostanie przedstawiony projekt nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Seminarium ułatwi Państwu planowanie działalności w zakresie wykorzystania oze oraz pomoże w przygotowaniu się do stosowania nowych przepisów.

Dla wytwórców energii najważniejsze zapisy w planowanej ustawie dotyczą wprowadzenia nowych zasad przyznawania zielonych certyfikatów przez wskaźniki współczynników korekcyjnych.  Przejrzyste zasady systemów wsparcia mają zasadnicze znaczenie przy planowaniu wieloletnich procesów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii.
Proponowane przez Ministerstwo Gospodarki regulacje wprowadzają liczne zmiany, regulują min. warunki w zakresie przyłączania do sieci i wytwarzania energii z małych źródeł (mikroinstalacji).

Seminarium prowadzone będzie przez Pana Mariusza Radziszewskiego, z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

Najważniejsze zagadnienia:
•    Kluczowe postanowienia planowanej ustawy
•    Funkcjonowanie przyszłych mechanizmów wsparcia
•    Konsekwencje dla dużych przedsiębiorstw
•    Wytwarzanie i koszty energii w poszczególnych rodzajach źródeł odnawialnych, rola energetyki rozproszonej – mikroźródła

Do uczestnictwa zapraszamy:
•    Przedstawicieli elektrowni, elektrociepłowni, spółek gazowniczych
•    Przedstawicieli operatora sieci przesyłowych
•    Przedstawicieli operatorów systemów dystrybucyjnych
•    Audytorów energetycznych
•    Dostawców rozwiązań i technologii
•    Przedstawicieli kancelarii prawnych i firm doradczych specjalizujących się w branży energetycznej
•    Przedstawicieli organizacji branżowych i stowarzyszeń
•    Jednostki samorządowe

Zapraszamy osoby zajmujące się tematyką oze:
•    Kierowników, specjalistów ds. ochrony środowiska
•    Specjalistów działów inwestycji, wytwarzania ciepła, działów technicznych
•    Specjalistów działów eksplatacji

Korzyści z uczestnictwa:
•    Umiejętność dostosowania działalności do nowych przepisów
•    Poznanie nowych zasad systemów wsparcia i wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw
•    Zaplanowanie procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie

Informacji udziela:

Anna Milewska
Menedżer Projektu
MGG Conferences Sp. z o. o.
anna.milewska@mgg-conferences.pl„>anna.milewska@mgg-conferences.pl
tel. : 22 823 92 42, faks: 22 823 92 43
www.mgg-conferences.pl