Co należy zrobić przed rozpoczęciem wypełniania  wniosku do Programu Czyste Powietrze?

1. Zidentyfikować dom! Czy to jest nowobudowany czy istniejący. Jeśli istniejący to czy pozwolenia na budowę jest z przed 15.12.2002 r. czy po tej dacie.

Na tej podstawie mamy już wstępnie określone możliwy zakres naszego przedsięwzięcia. Dla “starych” budynków to wymiana kotłów lub/i prace termomodernizacyjne, wymiana stolarki, wentylacja mechaniczna. Oczywiście kluczowe jest tu źródło ciepła. Jeśli nie spełnia wymogów Programu należy je wymienić, korzystając z dofinansowania.

Dla budynków po 2002 roku, które mają źródło ciepła spełniające wymogi techniczne Programu  „sprawa” się komplikuje, bo właściciele takich domów mogą skorzystać wówczas tylko z dofinansowania w postaci pożyczki na instalacje oze.

     2.  Wycena przedsięwzięcia zakresu do dofinansowania.

We wniosku o dofinansowanie oświadczamy na samym końcu, że posiadamy minimum 3 oferty. A potrzebna nam wycena, żeby wpisać koszty określonych robót we wniosku. Nie należy wpisywać maksymalnych kosztów inwestycyjnych.

     3. Ostatni element niezbędny do wniosku to dokumenty:

  • potwierdzające dochód (np. PIT, decyzje podatkowe, i inne)
  •  potwierdzające prawo własności budynku ( nr księgi wieczystej i numer działki lub akt notarialny, jeśli nie znamy nr księgi,
  • audyt energetyczny, jeśli został zrobiony i na jego podstawie przyjęto zakres prac do wykonania.

      4. Piszemy wniosek!

Teraz mając wiedzę co będziemy robić i ile to będzie kosztować i jakie mamy dochody możemy przystąpić do wypełniania wniosku. Wniosek w trakcie wypełniania danych sam będzie wyliczał dofinansowanie i podpowiadał co należy wypełnić.

Poniżej przykłady poprawnie wypełnionych wniosków.

Czyste Powietrze – wniosek na termomodernizację domu istniejącego

Przykład wypełnionego wniosku w Programie Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.