Mimo coraz większej świadomości ekologicznej inwestorów, pochodzenie wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie nie odgrywa większej roli podczas podejmowania decyzji o wyborze konkretnego. Materiały izolacyjne mogą mieć różne pochodzenie i wbrew pozorom jest wiele materiałów, które są „naturalne”, ponieważ stanowią przerobioną substancję występującą w środowisku nturalnym. Oto 5 materiałów, które wytwarzane są z minerałów, występujących w otaczającej nas naturze.

 
1. Wełna mineralna
Jest to najpopularniejszy produkt naturalny, otrzymywany poprzez stopienie mieszaniny skał takich jak:
• Bazalt,
• Gabro,
• Margiel,
w piecach wysokotemperaturowych. W taki sposób otrzymuje się włókna mineralne, które wiąże się następnie substancjami wiążącymi. Tak otrzymaną masę przycina się do kształtu płyt gotowych do użycia. Swoje wyśmienite właściwości izolacyjne, wełna mineralna, zawdzięcza temu, że jej skład to w 95% powietrze. Skład mineralny sprawia natomiast, że te właściwości są zachowywane praktycznie do 10000C.
 
Zalety wełny mineralnej:
• Elastyczność – przylega nawet do nierównego podłoża,
• Łatwo ułożyć płyty w szczelną całość – brak mostków termicznych,
• Jest całkowicie niepalna – chroni przed ogniem,
• Paroprzepuszczalność – swobodna migracja pary wodnej,
• Odporność na działanie środków chemicznych,
• Odporność na działanie gryzoni, insektów i grzybów,
• Doskonałe właściwości tłumienia hałasu – zmniejszenie poziomu hałasu o 20%
 
Wady wełny mineralnej:
• Duży ciężar w porównaniu chociażby ze styropianem – obciążenie konstrukcji
• Konieczność pozostawienia szczeliny wentylacyjnej w warstwie izolacji – schnięcie zawilgoceń,
• Podczas obróbki (cięcia i formowania) i montażu pyli – konieczne stosowanie masek i odzieży ochronnej,
• Cena – wyższa od styropianu,
 
Wełnę można spotkać w postaci płyt, mat oraz granulatu. Płyty mogą mieć grubość nawet ponad 20 cm. Maty są podobne do płyt, występują jednak w belach. Granulat stosuje się do miejsc trudnodostępnych. Jest on specjalnie wdmuchiwany za pomocą urządzeń do tego służących. Współczynnik przewodności cieplnej dla wełny waha się od około 0,03 do ponad 0,04 W/m*K.
 
Wełna dzieli się na 3 typy w zależności od zastosowania:
• Wypełniająca – wełna wypełnia wolną przestrzeń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi takimi jak krokwie. W takim przypadku wełna przenosi jedynie swój ciężar.
• Obciążona – przenosi nieznaczne obciążenia oprócz własnego ciężaru. Zastosowanie takiego typu głównie pod elewacje kamienne oraz ocieplenie dachów płaskich,
• Specjalna – przenosi znaczne obciążenia. Zastosowanie znajduje przy ociepleniach ścian budynków lub jako dachowe płyty wierzchnie, które są układane bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe.
 
2. Keramzyt
 
Występuje głównie w postaci kulistego granulatu. Powstaje w procesie wypalania glin pęczniejących. Proces zachodzi w temperaturze około 12000C. Najczęściej spotkana średnica kulek keramzytowych to od 2 do 20mm. Keramzyt jest lekkim materiałem. Gęstość waha się od 270 do 600 kg/m3. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,10 W/m*K.
Kolejną zaletą jest duża wytrzymałość na ściskanie. Sprawia to, że keramzyt może być używany w zastępstwie 3 warstw podłogowych (odsączającej, podkładu betonowego i izolacji termicznej). W takim przypadku grubość warstwy keramzytu nie powinna być mniejsza niż 25 cm. Powinien być układany warstwowo i każdą 15 centymetrową warstwę powinno się ubić zagęszczarką. Pośrednie wykorzystanie keramzytu ma miejsce w bloczkach keramzytobetonowych. Dobre własności termoizolacyjne sprawiają, że można stawiać z nich ściany jednowarstwowe zewnętrzne.
 
3. Perlit
 
Perlit pochodzi ze zwietrzałej lawy wulkanicznej. Praży się ją w piecach w temperaturze 10000C. Perlit, podobnie jak keramzyt występuje w postaci granulatu. Są to szkliste i porowate banieczki o nieregularnych kształtach. Perlit posiada szereg zalet:
• Współczynnik przewodzenia ciepła 0,04 – 0,06 W/m*K
• Wysoka odporność fizyczna, chemiczna i biologiczna,
• Mały ciężar nasypowy – około 100 kg/m3,
• Odporność na mróz i wilgoć
• Trwałość
 
Jako dodatek do materiałów budowlanych powinien być dodawany na końcu ze względu na swoją kruchość.
 
Zastosowania perlitu:
• Składnik zapraw ciepłochronnych,
• Składnik tynków ciepłochronnych,
• Podsypka termoizolacyjna,
• Składnik perlitobetonu, wykorzystywanego do ciepłych wylewek podłogowych i stropowych.
 
4. Pollytag
 
Kolejny materiał w postaci granulatu. Doskonały przykład na możliwości recyklingu popiołów lotnych, z których powstaje. Otrzymywany również z miału węglowego i bentonitu. Wszystkie te związki są spiekane w temperaturze 1000 – 13000C. Współczynnik izolacyjności termicznej na poziomie 0,14 W/m*K. Izolacja pollytagowa ze względu na nieco gorsze właściwości powinna mieć znaczną grubość. 
Stosowany głównie do ociepleń podłóg (warstwa powyżej 40 cm), ocieplenia stropów, jak również wykorzystywany do produkcji ciepłych zapraw do ocieplania ścian i podłóg.
 
5. Szkło piankowe – foamglas
 
Dzięki obecności zamkniętych porów w strukturze, szkło piankowe jest doskonałym izolatorem termicznym. Współczynnik przewodności cieplnej wynosi około 0,045 W/m*K.
 
Kolejne zalety:
• Niepalny,
• Obojętny dla środowiska,
• Odporny na obciążenia,
• Wytrzymałość na ściskanie na poziomie 0,8 MPa,
 
Zastosowanie:
• Ocieplanie stropodachów pełnych,
• Ocieplanie podłóg na gruncie silnie obciążonym.
 
Poważną wadą szkła piankowego jest jego wysoka cena, odstraszająca inwestorów.
 
Łukasz Piechowicz – Termo24.pl
 
Źródło: Wysocki K. Docieplanie budynków, Wyd. KaBe, Krosno 2008
 
 
 

Przeczytaj również: