Trwałość budynku nowo budowanego to często drugorzędna kwestia, nierozważana przez inwestorów. Olbrzymie znaczenie dla trwałości ma podstawa budynku, czyli jego fundamenty. Najczęściej stosowanymi rodzajami fundamentów są ławy fundamentowy i płyta. Kiedy i dlaczego warto stosować płytę fundamentową? 

źródło: jw budownictwo

1. Płyta fundamentowa jest najczęściej polecana dla terenów silnie zawodnionych, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki. W takim przypadku płyta fundamentowa tworzy jeden spójny monolit i nie poddaje się działaniu wody, która mogłaby wpłynąć niekorzystnie na budynek posadowiony na ławach fundamentowych. Poza tym dzięki płycie budynek osiada równomiernie i ryzyko pękania konstrukcji budynku jest znacznie mniejsze niż w przypadku ław.

2. W przypadku płyty zdecydowanie łatwiej jest wykonać izolację termiczną od podłoża, które odbierałoby ciepło z budynku. Przede wszystkim taka izolacja jest szczelna. Warto wspomnieć, że płyta fundamentowa jako całość tworzy również podłogę najniższej kondygnacji i dzięki odpowiedniej izolacji, można ograniczyć ubytki ciepła z budynku. 

3. Wykonanie płyty fundamentowej zajmuje znacznie mniej czasu niż w przypadku ław. O ile w przypadku ław budowa fundamentu trwa około miesiąca, to płytę wykonuje się około tygodnia. 

4. Pamiętać należy o tym, że pod płytą fundamentową musi znajdować się odpowiednie podłoże, które ma chronić płytę przed wysadzinami. Zatem, jeśli na głębokości posadowienia płyty znajduje się grunt nienośny, trzeba będzie go wybrać i zastąpić nośnym żwirem i piaskiem. Warstwy kruszyw należy dobrze ubić. 

5. Płytę fundamentową należy wykonać w odpowiedni i staranny sposób, dlatego konieczne jest zatrudnienie profesjonalistów w tej dziedzinie – wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Również beton wykorzystywany do wylewki płyty musi mieć odpowiednią klasę. 

Podsumowując, płyta fundamentowa jest jedynym wyjściem w przypadku zawodnionych gruntów, a może stanowić dobrą opcję dla wszystkich, którym zależy na dobrej izolacyjności termicznej budynku. Warto nadmienić, że w budownictwie pasywnym i energooszczędnym, płyta fundamentowa jest jedynym możliwym rozwiązaniem.