Poprawne wykonanie ścianek działowych wiąże się nie tylko z aspektami wizualnymi ale również i z odpowiednią izolacją akustyczną i trwałością ścianki.

 
1. Budowę ściany działowej należy rozpocząć od rozłożenia izolacji w postaci papy lub folii. Szerokość izolacji powinna być 30 cm większa od szerokości ścianki. Izolacja zapewnia swobodną pracę ścianki.
 
2. Pierwszy szereg bloczków układamy na warstwie zwykłej zaprawy cementowej o grubości ok. 2 cm, wyrównując ją do poziomu spoin ściany konstrukcyjnej. Pierwszą warstwę należy idealnie wypoziomować. Bloczki ścianki działowej dostawiamy do ściany nośnej, nakładając zaprawę klejową na pionowy styk obu ścian. Kolejne bloczki dolnej warstwy wsuwamy z góry, a nie dokładamy od boku – dzięki temu nie zrolujemy zaprawy. Ułożenie pierwszej warstwy bloczków jest kluczowe.
 
3. Przy pomocy kielni pokrywamy krawędzie kolejnych elementów zaprawą cienkowarstwową i sprawdzamy ich położenie poziomicą.
 
4. Musimy pamiętać o wiązaniu elementów w kolejnych warstwach z przesunięciem o minimum 10 cm, także w narożnikach, dzięki czemu zwiększamy konstrukcyjną wytrzymałość ściany.
 
5. Pomiędzy stropem a ścianką działową należy pozostawić szczelinę grubości 1-2 cm, którą wypełniamy materiałem elastycznym – np. poliuretanową pianką montażową lub wełną mineralną. Szczelina ma na celu skompensować ugięcia stropu i zabezpieczyć ściankę przed obciążeniem i ewentualnym zarysowaniem. Odpowiednie ułożenie i ściśnięcie materiału znacznie poprawi izolacyjność akustyczną przegrody.
 
6. Kiedy ścianka będzie stać, pozostaje już tylko ją wykończyć. Po zeszlifowaniu całej powierzchni możemy ją pokryć tynkiem i gładzią oraz malować.
 
Źródło: Bruk-Bet