Nadchodzi wiosna. Poza standardowymi wiosennymi porządkami, jak mycie okien i zmiana firanek warto zainteresować się stanem instalacji, występujących w naszych domach. Skontrolowanie ich stanu pozwoli nam cieszyć się domem pozbawionym problemów na dłużej. Na co warto zwrócić uwagę?

 1. System wentylacyjny

Jakość powietrza jakim oddychamy w domu zależy w dużej mierze od stanu systemu wentylacyjnego. Brak regularnego oczyszczania kanału wentylacyjnego, a co za tym idzie występowanie zalegających w nim zanieczyszczeń powodować może złe samopoczucie domowników oraz choroby dróg oddechowych. Brud w kanałach wentylacyjnych zmniejsza założony w projekcie strumień nawiewanego powietrza, co skutkuje zmniejszeniem się skuteczności wentylacji oraz może przyczyniać się do powstawania pożarów.

Zgodnie z obowiązującymi krajowymi rozporządzeniami instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza zgodnie z warunkami założonymi w projekcie, dlatego istotne staje się ich regularne czyszczenie.

Częstość oczyszczania kanałów uzależniona jest od przeznaczenia obiektu. W budynkach mieszkalnych centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna powinna być czyszczona co roku, natomiast przewody nawiewne oraz przewody recyrkulacyjne wywiewne należy oczyszczać co dwa lata.

2. Filtry w urządzeniach wentylacji i klimatyzacji.

Filtry w urządzeniach wentylacji i klimatyzacji pełnią bardzo ważną funkcję. Zabezpieczają przed wniknięciem zanieczyszczeń, mogących prowadzić do nieprawidłowego działania instalacji lub uszkodzenia jej komponentów oraz zapewniają odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach. Ze względu na określoną zdolność urządzeń filtracyjnych do magazynowania pyłu niezbędna jest ich systematyczna konserwacja oraz wymiana filtrów. Jest to szczególnie ważne ponieważ niewymieniane filtry ograniczają ilość doprowadzanego świeżego powietrza oraz mogą stać się źródłem emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń szkodzących zdrowiu.

Ze względu na rodzaj zamontowanego filtru oraz jakość powietrza zewnętrznego filtry najlepiej wymieniać po 3 do 6 miesięcy pracy, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Gdy w domu wykorzystywana jest wentylacja mechaniczna z rekuperacją zaleca się wymianę filtru co 2 do 4 miesięcy, w zależności od zabrudzenia występującego na filtrze.

3. Przewody kominowe

Okresowe czyszczenie przewodów kominowych oraz ocena ich stanu jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców domu. Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe powinny charakteryzować się stanem technicznym zapewniającym im skuteczne i niezawodne funkcjonowanie. Polskie prawo nakazuje czyścić przewody dymowe cztery razy w roku, przewody spalinowe dwa razy w roku oraz przewody wentylacyjne raz do roku.

Oczyszczanie przewodów dymowych polega na usunięciu zanieczyszczeń takich jak sadza czy smoła znajdujących się na ścianach komina. Z przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych usuwa się pajęczyny oraz ewentualnie występujące ptasie gniazda, poprzez zepchnięcie ich w dół komina do otworu rewizyjno-wyczystnego.

Czyszczenie przewodów najlepiej wykonać po zakończeniu sezonu grzewczego.  Oceny stanu przewodów dokonuje osoba odpowiednio wykwalifikowany. Kontrola kominiarska w przypadku domu musi zostać wykonana raz w roku.

4. Klimatyzacja

W celu zapewnienia pracy klimatyzatora z odpowiednią wydajnością, pozbycia się osadów, zmniejszenia ryzyka zachorowań, niedopuszczenia do wzrostu hałasu oraz poboru energii przez urządzenie  warto skorzystać z pomocy profesjonalnych serwisantów. W ramach wiosennych porządków samodzielnie warto zwrócić uwagę na panele przez które do klimatyzatora dostaje i wydostaje się powietrze. Gdy są zakurzone należy przetrzeć je miękką szmatką.

Warto też zainteresować się skraplaczem, znajdującym się na zewnątrz budynku, czy nie znajdują się w nim żadne niepożądane elementy takie jak liście, ptasie pióra, owady lub inne drobne przedmioty. Istotne jest również oczyszczenie tacy zbierającej skropliny ze szlamu oraz jej odkażenie , co zapobiegnie rozwijaniu się niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów.

5. Anemostaty, kratki wentylacyjne, wentylatory pokojowe, klimatyzacje

Elementami o których oczyszczaniu zapominamy najczęściej są anemostaty, kratki wentylacyjne, łopatki wentylatora sufitowego, itp., których czyszczenie nie jest skomplikowaną sprawą. Do pozbycia się z nich kurzu wystarczy przetarcie ich wilgotną szmatką.

6. Kocioł

Po wypaleniu całego paliwa znajdującego się w kotle  oraz po zakończeniu jego eksploatacji należy wyczyścić kocioł ze znajdującego się w nim popiołu. Należy oczyścić ścianki kotła np. za pomocą drucianej szczotki, gdy w naszym domu do ogrzewania wykorzystujemy paliwa stałe. Wyczyścić należy  kanały konwekcyjne oraz otwory służące do dystrybucji powietrza.7. Podajnik na paliwo stałe

Gdy posiadamy kocioł na paliwo stałe wyposażony w podajnik po zakończeniu sezonu obowiązkiem jest oczyszczenie go  z kurzu i osadu pozostałego po paliwie. Wyczyścić należy również mechanizm podający paliwo np. ślimak, sprawdzić stan uszczelek itp.

8. Oględziny stanu zewnętrznego domu

W trakcie dużych mrozów może dojść do różnego rodzaju pęknięć lub uszkodzeń elewacji zewnętrznej. Warto zwrócić uwagę na elementy takie jak: uszczelnienie okien i drzwi, stan pokrycia dachowego oraz szczelność i przepustowość rynn.

 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.