27 marca na godzinę zostaną wyłączone efektowne iluminacje olsztyńskich zabytków.

– Tym samym chcemy zamanifestować swoje poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za środowisko naturalne człowieka, zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające z braku poszanowania energii i zachęcić społeczność naszego miasta do tego by w miarę możliwości przyłączyło się do obchodów – mówi Karol Więckowski, doradca prezydenta ds. gospodarki elektro-energetycznej.

Po raz kolejny Olsztyn przyłącza się do obchodów akcji „Godzina dla Ziemi” organizowanej przez WWF Polska. 27 marca o godzinie 20.30 świat wyłącza przynajmniej na godzinę światło. Zgasną iluminacje najbardziej spektakularnych obiektów. W Olsztynie symbolicznie wyłączymy miejskie iluminacje Ratusza, Katedry św. Jakuba, Kościoła Serca Jezusowego i Kościoła św. Józefa.
– Łączna moc tych iluminacji to około 30 kW więc ograniczenie ma faktycznie wymiar symboliczny – informuje Karol Więckowski.
– Akcja ma wymiar edukacyjny, profilaktyczny, warto przypominać o poszanowaniu energii – dodaje Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.

Dyrektywy unijne wprowadzają dla państw zrzeszonych coraz to nowe obowiązki w zakresie ograniczania zużycia energii widząc w tym ratunek dla Ziemi. Olsztyn w zakresie ograniczania zużycia energii elektrycznej prowadzi ustawiczne działania, które są zauważane przez fachowe gremia. W ramach zakończonego w 2007r procesu kompleksowej modernizacji oświetlenie miejskiego ograniczyliśmy zużycie energii dla celów oświetleniowych o kolejne 2000 MWh. Przy tej okazji do dyspozycji zarządzających miejskim oświetleniem uruchomiono nowoczesny system sterowania i nadzoru instalacji oświetleniowej wykorzystujący komunikację internetową. Działania te poprawiły jednocześnie bezpieczeństwo mieszkańców i innych uczestników ruchu. W uznaniu tych dokonań Olsztynowi przypadł w udziale tytuł „najlepiej oświetlonego miasta w 2007 roku”.

źródło: www.olsztyn.wm.pl