Aplikacje komputerowe ułatwiają pracę audytorów. Opracowanie audytu energetycznego to niezbędny punkt wyjścia inwestycji termomodernizacyjnej, ale też skomplikowany i wymagający precyzji proces.

Przy przygotowywaniu dokumentu, audytorzy wspierają się różnego typu narzędziami, np. arkuszami kalkulacyjnymi oraz innymi programami ułatwiającymi wykonanie poszczególnych rodzajów obliczeń. Znacznym ułatwieniem jest skorzystanie ze specjalnej aplikacji, która pozwala na kompleksowe opracowanie audytu energetycznego. Przykładem takiej aplikacji jest preAudyt. Testowa wersja oprogramowania dostępna jest między innymi na portalu Termomodernizacja.pl – nowej platformie ułatwiającej nawiązane współpracy między potencjalnymi inwestorami i wykonawcami prac termomodernizacyjnych oraz dostarczającej specjalistycznej wiedzy.

audyt energetyczny 2

Wsparcie dla wykonawców i budowa świadomości inwestorów

Działanie portalu Termomodernizacja.pl opiera się na sprawdzonej w innych gałęziach gospodarki idei kojarzenia usług i zleceń. Użytkownicy znajdą tutaj także bazę przydatnych informacji związanych z procesem termomodernizacji. Twórcom portalu zależy na tym, by wspierać inwestorów i wykonawców – nie tylko w procesie nawiązania współpracy, ale również podczas realizacji usługi.

 

Misją serwisu Termomodernizacja.pl jest budowanie świadomości użytkowników na temat źródeł powstawania największych strat ciepła, a co za tym idzie kosztów użytkowania budynków oraz możliwości ich ograniczenia. Oprócz bazy wiedzy, osiągnięcie tego celu ma wspierać otwarty dostęp do aplikacji preAudyt będącej uproszczoną wersją oprogramowania stosowanego w przygotowaniu profesjonalnego audytu energetycznego. Dzięki niej potencjalni zleceniodawcy prac termomodernizacyjnych mają możliwość wstępnego oszacowania strat ciepła w nieruchomości oraz opłacalności inwestycji, zanim poniesione zostaną jakiekolwiek koszty – np. na przeprowadzenie audytu. Ze względu na zastosowany w preAudyt system podpowiedzi, korzystanie z aplikacji nie wymaga zaangażowania konsultanta. Aplikacja może być więc przydatna np. podczas dyskusji o zasadności termomodernizacji z członkami wspólnoty mieszkaniowej, jednak z zastrzeżeniem, że dokonane przy jej użyciu obliczenia mają charakter informacyjny i szacunkowy, w żadnym razie nie zastąpią audytu energetycznego zrealizowanego przez profesjonalnego audytora.

audyt energetyczny 1

 

Aplikacja dla profesjonalisty

Programy wspierające pracę audytorów pozwalają na znaczną oszczędność czasu – przygotowanie audytu energetycznego trwa dzięki nim niemal trzykrotne krócej. Obsługa programu powinna być łatwa, proces wprowadzania danych intuicyjny, a interfejs aplikacji przyjemny dla użytkownika. Dzięki oprogramowaniu praca jest usystematyzowana, finalny dokument spójny, czytelny i zgodny z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego*.

 

Podczas pracy z programem, audytor przechodzi przez kolejne kroki wprowadzając do systemu potrzebne informacje. Zazwyczaj aplikacje tego typu działają według następującego schematu – po uzupełnieniu podstawowych danych dotyczących budynku, inwestora oraz wykonawcy audytu, następuje szczegółowa charakterystyka analizowanego obiektu – jego geometrii, powierzchni, konstrukcji oraz przeprowadzonych dotychczas prac budowlanych. Następnie ustala się parametry dla przegród. Programy często oferują możliwość grupowania przegród według ich typów, co ułatwia analizę możliwych usprawnień na późniejszym etapie audytu. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie informacji dotyczących systemu ogrzewania oraz systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, a następnie danych na temat stref budynku. Ostatni etap dotyczy usprawnień – audytor otrzymuje zestaw informacji mówiących o obecnym stanie budynku, na podstawie których może zaproponować odpowiednie warianty termomodernizacji.

 

Aplikacja nie zastąpi audytora

 

Korzystanie z oprogramowania minimalizuje prawdopodobieństwo pomyłki. Wyliczenia dokonywane są automatycznie, ale możliwe jest też wprowadzanie odpowiednich korekt, np. w przypadku konieczności uwzględniania mostków termicznych.

 

Ważna jest jednak kontrola osiągniętych wyników – jak wynika z informacji instytucji weryfikującej audyty energetyczne, wiele błędów wynika z całkowitego zawierzenia programowi komputerowemu. Podczas uzupełniania danych audytor może popełnić drobny błąd, który zaważy na ostatecznych wynikach badania, często zdarzają się też sytuacje, kiedy uzyskane wyniki, np. dotyczące wielkości rocznych oszczędności energii użytkowej są nieprawidłowe już na pierwszy rzut oka, ale audytorzy nie zauważają błędnych wyliczeń lub nie poddają ich krytycznej ocenie. W uniknięciu takich sytuacji może pomóc, oprócz rozwagi audytora, specjalna funkcja diagnostyki błędów, która pozwala na weryfikację otrzymanych danych – w przypadku nieprawidłowości pojawia się ostrzeżenie o błędach lub niezgodności z wymogami rozporządzenia. W ten sposób kontrolowana jest między innymi wartość współczynnika przenikania ciepła U dla przegród.

 

Więcej informacji na temat eliminacji najczęstszych błędów pojawiających się w procesie przygotowania audytu energetycznego znaleźć można na portalu Termomodernizacja.pl.

termomodernizacja-pl

 

Termomodernizacja.pl – wiedza i usługi profesjonalistów

 

Termomodernizacja.pl jest platformą internetową skierowaną do wykonawców oraz do inwestorów, zainteresowanych zleceniem pracy z zakresu termomodernizacji. Specyficzną cechą serwisu jest jego biznesowo-informacyjny charakter. Został stworzony przede wszystkim by usprawnić nawiązywanie współpracy między zleceniodawcami a wykonawcami. Ważną funkcją portalu jest również dostarczanie informacji na temat termomodernizacji oraz udostępnianie porad każdej ze stron.

 

Serwis skierowany jest przede wszystkim do dużych inwestorów. Korzystają z niego zarządcy nieruchomości, przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstwa i jednostki budżetowe. Za pośrednictwem portalu mogą zamieszczać ogłoszenia i zapytania dotyczące wykonania kompleksowych prac termomodernizacyjnych lub ich poszczególnych etapów a także przeglądać bazę wykonawców.

 

Z drugiej strony – portal Termomodernizacja.pl skupia wykonawców realizujących wszystkie etapy procesu termomodernizaji takie jak: doradztwo związane z przeprowadzeniem inwestycji lub pozyskaniem dotacji na jej realizację, sporządzenie kosztorysu modernizacji, inwentaryzacja budynków, audyt energetyczny, projektowanie oraz wykonanie termomodernizacji – ocieplania, instalacji itp.

 

Każdy wykonawca zarejestrowany na portalu Termomodernizacja.pl ma dostęp do wszystkich zapytań i danych kontaktowych zleceniodawców. Ponadto przedsiębiorstwa mają możliwość zamieszczania wizytówek prezentujących firmę, zakres usług, galerię zrealizowanych projektów oraz innych informacji niezbędnych do zainteresowania klienta.

 

*Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY