Audyting energetyczny to szereg przedsięwzięć, które pozwalają nam ocenić w jakim zakresie i gdzie w naszych obiektach budowlanych zużywana jest energia elektryczna i energia cieplna.

 
Produktem finalnym tych przedsięwzięć jest audyt energetyczny, a jako uzupełnienie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz propozycja zastosowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Obecnie, budynki projektowane i budowane w Polsce należą do klasy energetycznej GE, czyli o zapotrzebowaniu około 90-120 kWh/m2*rok. Do budynków energooszczędnych jeszcze sporo nam brakuje, ponieważ budynki uznawane obecnie za energooszczędne to takie, których zapotrzebowanie na energię wynosi do 40 kWh/m2*rok. Na potrzeby ogrzewania zużywamy obecnie około 53% energii, a na przygotowanie ciepłej wody użytkowej około 11%. Pozostała część energii zużywana jest na wentylację.
Zalecenia termomodernizacyjne uzyskane podczas audytingu pokazują nam w którym miejscu w naszym budynku generowane są największe straty i jak możemy je zminimalizować.