W pierwszym etapie od 2 września 2019 r. dostępny jest moduł strony przeznaczony wyłącznie dla PRODUCENTÓW urządzeń grzewczych.

Każdy producent lub krajowy przedstawiciel producenta może zarejestrować się na stronie, a następnie dodać swój produkt, który spełnia wymagania programu Czyste Powietrze.

Zgłoszone urządzenia po weryfikacji zostaną umieszone w ogólnodostępnej bazie urządzeń grzewczych, w następujący sposób:

  • kotły na paliwa stałe;
  • kotły gazowe kondensacyjne oraz olejowe;
  • kolektory słoneczne;
  • panele fotowoltaiczne;
  • pompy ciepła.

Rejestracja PRODUCENTA, korzystanie ze strony, umieszczenie urządzenia w bazie, jest BEZPŁATNE.

Baza ma charakter informacyjny, nie będzie stanowiła rankingu ani informacji handlowej, a dodawane urządzenia będą uszeregowane w sposób losowy.

Uruchomienie modułu przeznaczonego dla beneficjenta planowane jest na przełomie września i października 2019 r.

Celem strony jest ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie, poprzez udostępnienie katalogu urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu Czyste Powietrze.

Uwaga

Baza nie stanowi zamkniętego katalogu. Oznacza to, że jeśli dane urządzenie spełnia wymagania techniczne programu Czyste Powietrze, a nie zostało zgłoszone przez producenta do przedmiotowej bazy, to w dalszym ciągu istnieje możliwość umieszczenia tego urządzenia we wniosku o dofinansowanie (beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych programu Czyste Powietrze).

W przypadku instalacji kotłów na paliwo stałe – muszą one spełniać wymogi prawa miejscowego, o ile mają zastosowanie (np. uchwały antysmogowe województw).

Strona nie zawiera cen poszczególnych urządzeń

Baza ma charakter informacyjny, nie stanowi rankingu, a urządzenia uszeregowane są w kolejności losowej.

Źródło: wfośigw, https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl

Zasady Programu Czyste Powietrze po zmianach!

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.