W zależności od typu kotła kondensacyjnego o mocy 24 kW maksymalny dopuszczalny przepływ wynosi od 1400 l/h do 2200 l/h, co pozwala na bezpieczne połączenia danego urządzenia z instalacją o pojemności wodnej do 250 litrów lub nawet 330 litrów.

W przypadku konieczności połączenia wiszącego kotła kondensacyjnego z instalacją, której objętość wodna przekracza dopuszczalną granicę (sytuacja taka może mieć miejsce na przykład w kaskadowym połączeniu kilku kotłów) należy zastosować odpowiednie urządzenia zabezpieczające. Zastosowanie regulatora kaskadowego umożliwia płynne sterowanie pracy kaskady złożonej z maksymalnie czterech kotłów kondensacyjnych o mocy jednostkowej 60 kW Daje to możliwość płynnej regulacji mocy grzewczej urządzeń w zakresie od 15 do 244 kW Uzyskanie tak dużej rozpiętości mocy regulacyjnej możliwe jest dzięki modulowanej pracy palników, przy czym największym problemem eksploatacyjnym pozostaje odpowiednie zabezpieczenie hydrauliczne urządzeń grzewczych.

Sprzęgło lub wymiennik
Zabezpieczeniem hydraulicznym urządzeń grzewczych przed zbyt dużym natężeniem przepływu może być sprzęgło hydrauliczne lub płytowy wymiennik oddzielający obieg kotłowy od obiegu grzewczego.

Zastosowanie sprzęgła hydraulicznego jest konieczne w przypadku zastosowania kaskady wiszących kotłów kondensacyjnych lub w przypadku przekroczenia dopuszczalnej pojemności wodnej w instalacji jednokotłowej. Parametry techniczne sprzęgła hydraulicznego powinny odpowiadać maksymalnemu przepływowi w instalacji grzewczej. Zasada działania sprzęgła hydraulicznego w instalacji kotłów kondensacyjnych jest nieco inna niż w przypadku kotłów konwencjonalnych. Nie polega ona na podwyższaniu temperatury wody powracającej do kotła, co obniżyłoby proces kondensacji, a jedynie na zmniejszaniu strumienia wody grzewczej przepływającej przez urządzenie. Zasadę tę ilustruje rys. 1.

Przykład zastosowania sprzęgła hydraulicznego w instalacji grzewczej z dwoma obiegami grzewczymi przedstawiono na rys. 2. Obieg grzejnikowy posiada następujące parametry: temperatury obliczeniowe 76/60°C, moc grzewczą 8 kW i obliczeniowy przepływ objętościowy 460 Vh. Obieg ogrzewania podłogowego posiada odpowiednio: temperatury obliczeniowe 40/33°C, moc grzewczą 16 kW: Niska różnica temperatur w obiegu podłogowym 7°C powoduje wzrost przepływu objętościowego do 1960 I/h. W wyniku dodatkowego zamknięcia obiegu ogrzewania podłogowego poprzez przewód spinający wraz z zaworem regulacyjnym, można obniżyć przepływ w kolektorze zasilającym do 980 I/h. Zastosowany kondensacyjny kocioł grzewczy posiada dopuszczalny przepływ objętościowy 1400 I/h. W celu ostatecznego zabezpieczenia obiegu kotłowego przed nadmiernym przepływem należy zastosować sprzęgło hydrauliczne. Pozwoli to obniżyć całkowity strumień przepływu z 1440 I/h na 1120 I/h. Sprzęgło hydrauliczne nie oddziela obiegu kotłowego od obiegu grzewczego, umożliwia natomiast obniżenie przepływu w obiegu kotłowym o około 10% -30% poniżej przepływu w instalacji grzewczej.

Większy przepływ
W praktyce może wystąpić konieczność połączenia z kotłem obiegów grzewczych o znacznie większym przepływie objętościowym. Wówczas obniżenie, jakie daje zastosowanie sprzęgła hydraulicznego, jest niewystarczające. Na rys. 3 przedstawiono taki przypadek. Rozległy obieg ogrzewania podłogowego wymaga przepływu 2800 l/h. Zastosowanie dodatkowego połączenia przewodem spinającym kolektory zasilania i powrotu z dodatkowym zaworem regulacyjnym umożliwia obniżenie strumienia przepływu w obiegu zasilającym do 1400 l/h. Z uwagi na znaczne wartości przepływu w obiegu grzewczym, jak również przy braku pewności co do odporności na proces dyfuzji tlenowej przewodów ogrzewania podłogowego, zaleca się zastosowania wymiennika płytowego oddzielającego pierwotny obieg kotłowy od obiegów grzewczych. Należy pamiętać, że powstały w ten sposób zamknięty układ grzewczy należy zabezpieczyć osobnym naczyniem wzbiorczym. Rozwiązanie to wymaga nieco większych nakładów inwestycyjnych, lecz daje najlepsze rezultaty eksploatacyjne oraz gwarantuje najwyższe zabezpieczenie systemu grzewczego.