Bank Ochrony Środowiska, wspólnie ze swoim współwłaścicielem, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i we współpracy z Lasami Państwowymi, wychodzi z nowym i atrakcyjnym programem finansowania budownictwa w tzw. drewnianym systemie szkieletowym. Budownictwo takie stanowi dodatkową i atrakcyjną szansę na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych setek tysięcy Polaków, przyczyniając się jednocześnie do pobudzenia gospodarki.

Budownictwo drewniane jako element strategii zrównoważonego rozwoju

Budownictwo drewniane doskonale wpisuje się w proekologiczną misję Banku. Program, z którym wychodzimy, skierowany jest do osób fizycznych, które chcą budować nie tylko oszczędniej, ale także ze zdrowych materiałów oraz z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań proekologicznych – mówi Dariusz Grylak, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska. – Domy budowane w budownictwie szkieletowym są nie tylko tańsze od domów murowanych, ale można je wznosić znacznie szybciej niż murowane, wykorzystując przy tym także energooszczędne, ekologiczne rozwiązania – dodaje Wiceprezes Dariusz Grylak.

Oferta finansowania budownictwa „szkieletowego” przyczyni się do zmniejszenia obciążeń budżetu domowego poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych. Atutem tego rozwiązania będzie kompleksowy system rozliczania atrakcyjnych transz kredytu na podstawie faktur oraz znaczące ograniczenie inspekcji potwierdzającej stan zaawansowania inwestycji, dogodny system spłat rat oraz długi okres kredytowania. Inwestorzy – tak jak dotychczas – będą mogli korzystać z fachowego doradztwa konsultantów – czyli Ekologów BOŚ współpracujących m.in. z firmami budującymi w systemie „szkieletowym”.

Ożywienie przedmieść i terenów wiejskich – w sposób przyjazny środowisku

BOŚ posiada wyspecjalizowaną kadrę ekologów — specjalistów z branży ochrony środowiska doradzających Klientom przy procesie inwestycyjnym — od początku jego uruchomienia przez Bank — aż do jego zakończenia, którzy także przy procesie inwestycyjnym związanym ze wznoszeniem domów z drewna będą wspierać Klientów.

Budownictwo drewniane to nie tylko szansa na wsparcie mieszkalnictwa, przede wszystkim na terenach wiejskich i podmiejskich, ale także tworzenie nowych miejsc pracy – stwierdził na zorganizowanej przez Lasy Państwowe 4 września 2017 r. konferencji, Jan Szyszko, Minister Środowiska. Ministerstwo Środowiska wystąpiło ze wspólną inicjatywą z Lasami Państwowymi animowania budownictwa drewnianego w Polsce, co – jak podkreślił min. Jan Szyszko — stoi w harmonii z zasadami zrównoważonego rozwoju gospodarki. Zdaniem Konrada Tomaszewskiego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, budownictwo drewniane stanowi dodatkową szansą na dalszy rozwój budownictwa lokalnego, nie tylko na terenach niezurbanizowanych. Lasy Państwowe są przekonane, że w Polsce istnieje nisza dla tego rodzaju inwestycji, a nowy program wsparcia budownictwa „w drewnie” pobudzi rozwój rynku prefabrykatów oraz meblarskiego, a także inne sektory gospodarki. Zdaniem Artura Michalskiego, Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW, budownictwo drewniane sprzyja redukcji emisji CO2 do atmosfery, zatem przynosi także ewidentne korzyści ekologiczne.

 

NFOŚiGW włączy się w program Mieszkanie+

 Program wsparcia na budowę domów z drewna powstaje dzięki współpracy NFOŚiGW, Lasów Państwowych oraz BOŚ. „W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwają obecnie prace nad przygotowaniem instrumentów wspierających budowę energooszczędnych domów drewnianych” – zapowiedział Wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, podczas odbywającej się 4 września 2017 r. w Ministerstwie Środowiska konferencji pn. „Rola Lasów Państwowych w promowaniu drewnianego budownictwa mieszkaniowego”. Była to okazja do przedstawienia możliwości finansowania rozwoju budownictwa drewnianego i energooszczędnego, do czego przygotowuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Branżowe spotkanie w resorcie środowiska wpisywało się pośrednio w rządowy program „Mieszkanie +”.

Materiały bardziej przyjazne środowisku, niż cement

Promowanie i wspieranie energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego istotnie przyczynia się do realizacji celów NFOŚiGW w zakresie poprawy efektywności energetycznej, a tym samym sprzyja ochronie środowiska. – Budowa domu murowanego wiąże się ze zużyciem cementu, przy którego produkcji emituje się znaczne ilości CO2. Natomiast drewno to ekologiczny materiał budowlany, magazynujący CO2, zatem wykorzystanie go zwielokrotnia efekt ekologiczny – mocno zaznaczył podczas konferencji Wiceprezes Narodowego Funduszu Artur Michalski.

Członek Zarządu NFOŚiGW dodał także, że NFOŚiGW chce wspierać przedsięwzięcia zlokalizowane w słabiej rozwiniętych regionach kraju mając na uwadze, że przeznaczone na ten cel środki, obok walorów ekologicznych, odgrywają ważną rolę w procesie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski.

Lasy Państwowe wspierają drewniane budownictwo mieszkaniowe

Konferencja „Rola Lasów Państwowych w promowaniu drewnianego budownictwa mieszkaniowego” odbyła się z udziałem Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko, Wiceministra Infrastruktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dr. Konrada Tomaszewskiego, Wiceprezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artura Michalskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska Dariusza Grylaka oraz parlamentarzystów i przedstawicieli przedsiębiorców.

W celu wzmocnienia działań na rzecz rozwoju drewnianego budownictwa w Polsce Minister Środowiska Jan Szyszko oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski podpisali list intencyjny. Obie strony wyrażają w nim gotowość do podjęcia współpracy merytorycznej w ramach projektu „Polskie domy drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”.

Źródło: BOŚ, NFOŚiGW 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.