Czy branża budowlana jest gotowa na takie budynki?

W sektorze budowlanym, w ciągu ostatnich lat pojawiła się nowa kasyfikacja nowo powstających budynków. Dzisiaj, podział na budynki tradycyjne i energooszczędne to zdecydowanie za mało.  W grę wchodzą dodatkowo budynki pasywne, zeroenergetyczne i plusenergetyczne. Różnią one przede wszystkim zapotrzebowaniem na moc grzewczą.
 
Aktualny podział:
– budynek tradycyjny >40kWh/m2rok
– budynek energooszczędny <40 kWh/m2rok
– budynek pasywny <15 kWh/m2rok
– budynek zeroenergetyczny <0kWh/m2rok
– budynek plusenergetyczny <- 25 kWh/m2rok netto
 
W realiach dzisiejszego świata, istotne jest to, by budownictwo było przede wszystkim zrównoważone. Co to oznacza?
 
Budynki zrównoważone, oprócz projektowanej dla nich funkcji, powinny  spełniać szereg innych.  Powinny one przede wszystkim generować minimalny wpływ na środowisko. Może to być realizowane poprzez zastosowanie w nich materiałów wtórnych.  Nakład energii, pracy i materiałów potrzebnych do budowy i eksploatacji budynku powinien być jak najmniejszy. Materiały użyte przy budowie należy dobierać tak, by mogły być wykorzystywane w przyszłości. Nie należy również zapominać o istalacjach odnawialnych źródeł energii.
Aby budynek mógł być zrównoważonym, koniecznie jest analiza każdego cyklu jest życia, od projektu i budowy, po rozbiórkę. Oprócz aspektu ekonomicznego i ekologicznego, należy przede wszystkim zadbać o ergonomię, czyli komfort życia jego mieszkańców, zadowolenie użytkowników oraz aspekty estetyczne.
 
Wymagania stawiane budynkom pasywnym.
 
Standardy budowy budynków pasywnych nie są rzeczą nową. Powstały bowiem pod koniec lat 80 ubiegłego wieku. Oprócz założenia, że budynek taki potrzebuje <15 kWh/m2rok energii do ogrzewania, powinien stawić czoła wielu innym wymogom. Taki budynek nie może posiadać autonomicznego, aktywnego ogrzewania. Co to oznacza? Oznacza to, że nie możemy w takim budyku zamontowac sobie kotła, ani nawet kominka. Takie prawo obowiązuje w Polsce. W Austrii natomiast szereg buynków , uznawanych zapasywne posiadają kominki. Wszystkie potrzeby cieplne budynku są realizowane za pomocą źródeł pasywnych, czyli najczęściej poprzez zyski solarne, energię oddawaną przez urządzenia i ludzi. Co więcej, wentylacja i sposób odzysku ciepła w takim budynku powinien być szczegółowo przemyślany.  Dbając o użytkowników, powinien przez cały rok, niezależnie od warunków zewnętrznych zapewniać odpowiednie warunki temperaturowe  oraz mikroklimat.
 
Budownictwo energooszczędne to trend, który od kilku lat zyskuje coraz to więcej zwolenników. Aspektem, który coraz częściej branym pod uwagę podczas wyboru technologii budowy, jest możliwość skutecznego zredukowania wydatków przeznaczonych na energię. „Pomimo wcześniejszego zachłyśnięcia się możliwościami domów pasywnych przy obecnych problemach z finansowaniem inwestycji, klienci znacznie rozważniej wybierają domy energooszczędne. Zwracają uwagę nie tylko na optymalizację kosztów związanych z użytkowaniem domu, ale także na koszty budowy. Firmy specjalizujące się w budownictwie energooszczędnym, chcąc spełniać oczekiwania klientów, pracują nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które pomogą jeszcze bardziej ograniczyć straty energii” Świetną receptą na spowolnienie w branży budowlanej oraz trudności z finansowaniem jest zainwestowanie w energooszczędne budownictwo.