Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, który nie został przekazany lub zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane uzyskano zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na co można dostać dofinansowanie w domu nowobudowanym?

  1. ŻRÓDŁO CIEPŁA – DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI:

  • węzeł cieplny z programatorem temperatury wraz z wykonaniem usługi montażu,
  • pompa ciepła z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu,
  • kocioł gazowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz wraz z wykonaniem montażu,
  • kocioł olejowy kondensacyjny ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na olej wraz z wykonaniem usługi montażu,
  • system ogrzewania elektrycznego wraz z wykonaniem usługi montażu,
  • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe wraz z wykonaniem usługi montażu.

    B. PRZYŁĄCZE DO NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA – DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI:

Przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła wraz z wykonaniem usługi montażu.

Uwaga!!!

Koszty związane z zakupem źródła ciepła mogą być dofinansowane pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione wymagania dla przegród w zakresie podwyższonej izolacyjności obowiązującej do 2021 roku!

Koszty zakupu i montażu źródła ciepła muszą być poniesione do 31 grudnia 2019 r., do momentu wejścia w życie przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 (ekoprojektu).

Wskazówka!

Jeśli staramy się TYLKO o dofinansowanie na źródło ciepła lub/i z przyłączem zgodnie z oświadczeniem znajdującym się we wniosku do końca tego roku – czyli do końca zakończenia przedsięwzięcia dla którego jest wymóg poniesienia kosztu do końca roku dom będzie musiał spełniać warunki izolacyjności obowiązujące od roku 2021!!!

Czyli zarówno zakup i montaż źródła ciepła jak i izolacyjność wszystkich przegród domu muszą być zakończone do 31.12.2019 r.

Aby obowiązek izolacji domu wydłużyć powyżej 31.12.2019 r. można wybrać dodatkowo do realizowanego przedsięwzięcia instalację oze lub montaż wentylacji. Wtedy obowiązek ponoszenia kosztu dalej dotyczy źródła ciepła i przyłącza, ale izolacyjność domu nie musi być wykonana do tego czasu z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Czyste Powietrze jest wydłużona. Nie kończy się w 2019 roku. A więc ocieplenie przegród można wykonać odpowiednio do czasu zakończenia pozostałego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

     C. INSTALACJA OZE – DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKI: 

I. Zakup i montaż instalacji źródeł energii odnawialnej:

  1. kolektor słoneczny z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu,
  2. ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem wraz z wykonaniem usługi montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Uwaga:

Warunkiem dofinansowania instalacji OZE jest zakup i montaż źródła ciepła wskazanego wyżej, chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła spełniającego wymogi programu oraz w budynku są lub będą spełnione wymagania podwyższonej izolacyjności obowiązującej od roku 2021

 D.  SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA z wykonaniem usługi montażu – DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI

Uwaga:

Dofinansowanie wentylacji z rekuperacją może być przyznanie pod warunkiem zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego powyżej,  chyba że w budynku istnieje już źródło ciepła, które spełnia wymogi Programu oraz także w tym przypadku przegrody w budynku są lub będą spełniać wymagania o podwyższonej izolacyjności obowiązujące od roku 2021.

Kotły w Czystym Powietrzu

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.