Czy instalator musi znać historię …. branży? A może będzie musiał nauczyć się produkcji urządzeń?

22 kwietnia 2014 r.ukazało się rozporządzenie MINISTRA GOSPODARKI, z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Rozporządzenie określa sposób na akredytację organizatora szkoleń dla instalatorów OZE.

Nieco zaskakuje zakres programowy szkolenia.

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka naszego redakcyjnego wideoblogu.