Czy ciepła ramka rzeczywiście wpływa na przenikalność cieplną całego okna? Normy stosowane do obliczania Uw wskazują, że tak. Na całkowity współczynnik przenikania ciepła składają się bowiem:

  • współczynnik przenikania ciepła przez ramę okienną,
  • współczynnik przenikania ciepła przez szybę zespoloną,
  • liniowy współczynnik przenikania ciepła na styku ramy i szyby zespolonej.

Dwa pierwsze współczynniki nie uwzględniają wzajemnego oddziaływania ramy i krawędzi szyby zespolonej. Liniowy współczynnik przenikania ciepła (Ψ – psi) wynika z konstrukcji tego połączenia – a co za tym idzie także z rodzaju ramki dystansowej.

ciepła ramka

źródło: Shutterstock

Ciepła ramka – jakie musi spełniać warunki?

Polskie Normy definiują ramkę o ulepszonych parametrach cieplnych. Klasyfikacja odbywa się na podstawie zależności:

ciepła ramka

gdzie:
d – grubość ściany ramki [m],
λ – przewodność cieplna materiału, z którego wyprodukowano ramkę [W/(mK)].

Na tej podstawie można stwierdzić, że do ramek ciepłych NIE zaliczają się popularne ramki dystansowe wykonane z aluminium oraz ramki stalowe. Mianem ramki ciepłej określane mogą być:

  • ramki ze stali szlachetnej (nierdzewnej),
  • ramki z tworzyw sztucznych.
ciepła ramka

źródło: Schüco International KG

Czy ciepła ramka coś zmienia?

Badaniem wpływu zastosowania różnego rodzaju ramek dystansowych, w tym ciepłych, zajął się niemiecki Instytut Technik Okiennych w Rosenheim. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na znaczące różnice. Ciepła ramka (przy zachowaniu takich samych pozostałych parametrów okna) obniżyła całkowity współczynnik przenikania ciepła Uw dla okna o od 7,7 do nawet 11% w stosunku do stolarki z klasyczną ramką aluminiową. Ramka dystansowa z materiału o niskiej przewodności cieplnej pomaga zredukować wpływ mostka cieplnego na obwodzie szyby zespolonej.

Niższe Uw oznacza mniejsza straty ciepła przez stolarkę okienną. Inwestycję w takie okna należy poprzedzić analizą finansową, gdyż okna o wyższym standardzie izolacji są droższe – przy niedużej oszczędności energii zakup może zwracać się bardzo długo.

Ciepła ramka dystansowa pozwala zachować wyższą temperaturę okna od strony pomieszczenia w miejscu styku szyby zespolonej z ramą okienną. Efektem tego jest ograniczenie występowania zjawiska skraplania się pary wodnej w tym miejscu. Ewentualną kondensację będzie można zaobserwować przy dużo wyższych wartościach wilgotności względnej w pomieszczeniu, w porównaniu do okien ze standardową ramką dystansową wykonaną z aluminium.

Źródła: OKNOTEST.PL, aluplast.

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.