Komfort w domu związany z nieograniczonym dostępem do ciepłej wody użytkowej jest równie ważny jak sama instalacja centralnego ogrzewania.

Na ogrzanie wody dla przeciętnej czteroosobowej rodziny potrzeba 10 – 20%  energii zużywanej na c.o.

Pompa ciepła Viessmann Vitocal 222-G

Praktycznie we wszystkich przypadkach, w których inwestor decyduje się na pompę ciepła, ta pompa ciepła spełnia dwa zadania: wytwarza ciepło o odpowiednich parametrach dla instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowuje ciepłą wodę użytkową. W niektórych pompach ciepła o małej mocy ( 5 – 20 kW)  zasobnik wody znajduje się wewnątrz obudowy pompy. Pojemność takiego zbiornika na wodę wynosi około 200 l. Przypadek drugi to oddzielny zbiornik, ale podgrzewany energią cieplną pochodzącą z pompy. Rozwiązanie to jest najczęściej stosowane jednak musi być spełnione jedno założenie – pojemność zbiornika powinna być mniejsza niż dobowe zużycie c.w.u. przez rodzinę. Najczęściej zakłada się zbiornik o pojemności 150 – 300 l a woda podgrzewana jest przez wężownicę, zasilaną wodą grzewczą z pompy ciepła . Instalacja dodatkowo może być wyposażona w grzałki elektryczne o mocy 6 – 9 kW. W przypadku mocy instalacji grzewczej  powyżej 20 kW stosuje się zbiornik c.w.u. zasilany dodatkowym źródłem ciepła. Może to być druga pompa ciepła przeznaczona tylko do podgrzewania wody bądź kolektory słoneczne. Rozwiązanie to posiada wielu zwolenników w zastosowaniu dla domów jednorodzinnych.

 

pompa ciepła Vitocal 222-G

 

Pompa ciepła Viessmann Vitocal 22-G bez obudowy

Przed zdecydowaniem się na jedno z rozwiązań należy wziąć pod uwagę rzeczywistą wielkość zapotrzebowania na wodę a następnie sprawdzić czy pojemność zasobnika c.w.u. zintegrowanego z pompą ciepła jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb użytkowników.

Innym bardzo istotnym elementem na który należy zwrócić uwagę jest temperatura wody, jaką uzyskujemy bezpośrednio po odkręceniu kurka baterii. Wykorzystując pompę ciepła maksymalna temperatura czynnika grzewczego wynosi 65°C, co przekłada się na temperaturę wody w zasobniku w okolicach 60°C.  Zbiorniki wodne stosowane w tych instalacjach posiadają odpowiednie zabezpieczenia korozyjne i wyposażone są w gniazda grzałki zanurzeniowej. Jej zadaniem jest okresowe przegrzewanie wody , które stanowi szczytowe źródło ciepła jak i chroni przed bakteriami Legionella.

 

vaillant reklama

 

Pompę ciepła można również wykorzystać do podgrzania wody w basenie. Dla podgrzania wody w basenie sezonowym najczęściej stosowanymi pompami są pompy powietrze – woda.  W sezonie gdzie temperatura jest wyższa niż 5 °C sprawność tej pompy jest podobna do sprawność pompy solanka – woda a dla temperatur wyższych nawet wyższa niż dla instalacji gruntowych.

Częstym rozwiązaniem dla basenów sezonowych są również instalacje mieszane : pompa ciepła plus kolektory słoneczne. Układ ten osiąga bardzo dużą sprawność w lecie, gdzie zarówno pompa ciepła jak i kolektor mają odpowiednie warunki pracy.

Bardziej skomplikowana sytuacja jest w przypadku basenów całorocznych na otwartym powietrzu. W zimie pompa ciepła pobierająca energię z powietrza osiąga bardzo niską sprawność, choć może ona pracować nawet do -20°C. Odpowiednim rozwiązaniem w takim przypadku są pompy gruntowe solanka – woda lub woda – woda. Dla basenów krytych stosowane są wszystkie trzy systemy pomp ciepła : woda – woda, solanka – woda jak i powietrze – woda.

 

 Autor: Joanna Szeremeta

Źródła:

www.budujemydom.pl

www.viessmann.pl

Magazyn Instalatora