Wspomaganie ogrzewania ciepłej wody użytkowej odnawialnymi źródłami energii to jedna z opcji na szybkie obniżenie rachunków za ogrzewanie w ciągu roku. Najbardziej znanym i dość powszechnym rozwiązaniem są aktualnie termiczne układy solarne, które zostały spopularyzowane dzięki wsparciu finansowemu z NFOŚiGW.

Wspomaganie  ogrzewania  ciepłej  wody  użytkowej  odnawialnymi  źródłami  energii  to  jedna  z  opcji  na szybkie obniżenie rachunków za ogrzewanie w ciągu roku.  Najbardziej  znanym  i  dość  powszechnym  rozwiązaniem są aktualnie termiczne układy solarne, które zostały spopularyzowane dzięki wsparciu finansowemu z NFOŚiGW. Producenci oferują zwykle gotowe pakiety oparte o 2 lub 3 płyty kolektora płaskiego lub 3–4  m 2   kolektora  próżniowego  wraz  ze  zbiornikiem wody użytkowej o pojemności zwykle od 250 do 400 litrów.  Oferta  rynkowa  obejmuje  jednak  także  inne urządzenia do wspomagania ogrzewania wody użytkowej  –  mianowicie  pompę  ciepła  typu  powietrze/woda.   Nieprzypadkowo   użyłem   określenia   „wspomaganie ogrzewania wody użytkowej”. Podobnie jak układ  solarny,  pompa  ciepła  nie  będzie  w  stanie  zapewnić ciepłej wody użytkowej przez cały rok bazując jedynie na cieple środowiska. (…)


Instalacja solarna:
Powinna być stosowana za każdym  razem,  gdy  dysponujemy  w  pełni  automatycznym podstawowym źródłem ciepła do przygotowania wody użytkowej (gaz, propan, olej, energia elektryczna), a także zapewniony jest stały odbiór ciepła – tzn. brak jest długich postojów bez odbioru ciepła, szczególnie w okresie letnim.

Pompa  ciepła  do  przygotowania CWU:  Powinna być stosowana przede wszystkim w układach z kotłami  na  paliwo  stałe,  które  poza  sezonem  grzewczym nie  są  załączane  oraz  w  instalacjach  z  elektrycznym przygotowaniem    wody    użytkowej.   Alternatywnie pompę  ciepła  do  przygotowania  CWU  można  stosować  do  instalacji  z  kotłami  gazowymi  i  olejowymi,  w których nie jest możliwe zabudowanie instalacji solarnej  (brak  miejsca  na  dachu,  brak  odpowiedniego systemu dystrybucji ciepłej wody itd.). Pompa ciepła korzystając z ciepła powietrza jest w stanie przygotować wodę użytkową nawet o temperaturze 65°C.

Założenia do analizy:
•     Miesięczne zapotrzebowanie na ciepłą  wodę użytkową: 200 litrów/dobę
•     Temperatura wymagana ciepłej wody  użytkowej: 55°C
•     Koszty oszacowano z uwzględnieniem  aktualnych taryf gazowych i elektrycznych
•     Sprawność kotła gazowego/olejowego na CWU: 85% (…)

1402 pompaVS.kolektor tab


Instalacja z kotłem węglowym  i podgrzewaczem elektrycznym
Instalacja  solarna  w  okresie  słabego  nasłonecznienia nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniego komfortu korzystania z  ciepłej  wody  użytkowej.  Do  uzupełnienia energii może posłużyć użytkownikowi grzałka  elektryczna  lub  załączenie  kotła na   paliwo   stałe.   Pierwsze   rozwiązanie spowoduje  wzrost  kosztów  przygotowania CWU, drugie wymaga zaangażowania czasu  użytkownika  instalacji.  Produktem stworzonym   wręcz   pod   wspomaganie ogrzewania ciepłej wody użytkowej w takich  instalacjach  jest  właśnie  pompa  ciepła do CWU. Korzyści finansowe mogą być znaczne, a wartością dodaną jest komfort i oszczędność czasu.
Dawid Pantera
Viessmann

Cały artykuł w numerze 2/2014
2014 2 GLOBEnergia