Sukcesywny rozwój sieci ciepłowniczej we Wrocławiu i sprawne podłączanie kolejnych nieruchomości stanowi kluczowy element w walce o czystsze powietrze w mieście. Obecnie sieć ma blisko 540 km długości i należy do najdłuższych w kraju!

Podłączenie do sieci ciepłowniczej i likwidacja indywidualnych pieców to jeden z najskuteczniejszych sposobów ograniczania tzw. niskiej emisji, jednej z głównych przyczyn powstawania smogu.

Wrocław w walce ze smogiem

W celu ograniczenia niskiej emisji, od lutego 2018 roku w stolicy Dolnego Śląska realizowany jest program, zachęcający mieszkańców do korzystania z ciepła sieciowego. Problem ten szczególnie widoczny jest w centrum miasta, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest największe. W ramach programu spółka Fortum, odpowiedzialna za dostawę ciepła we Wrocławiu, zobowiązała się przyłączyć w wyznaczonym obszarze śródmieścia każdą kamienicę i nieruchomość posiadającą wewnętrzną instalację grzewczą lub instalację w trakcie realizacji.

Od momentu złożenia wniosku proces przyłączeniowy trwa maksymalnie 12 miesięcy, a dedykowani konsultanci mają pomagać mieszkańcom na każdym etapie formalności.
Program zakłada również niższe koszty związane z realizacją nowych podłączeń. Fortum w całości finansuje budowę przyłącza, nie pobiera tzw. opłaty przyłączeniowej, a ewentualne koszty związane z budową węzła rozkłada mieszkańcom na dogodne raty.

Jaki jest efekt?

Już w pierwszym roku funkcjonowania programu przyłączono 36 nieruchomości zlokalizowanych w centrum stolicy Dolnego Śląska. Tym samym ciepło systemowe popłynęło do około 2 tysięcy mieszkańców śródmieścia. W trakcie realizacji jest następnych 61 umów przyłączeniowych. Kolejnych 66 znajduje się na etapie analiz i projektowania.

Jedną z głównych barier uniemożliwiających podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej jest brak wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, za które odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. W ramach programu „Czysta energia dla Wrocławia” przeznaczono ponad milion złotych na budowę wewnętrznych instalacji. O przyznaniu dofinansowania zdecydowała liczba zlikwidowanych pieców. Wkrótce, dzięki inwestycjom w 4 kamienicach zniknie 85 pieców grzewczych.

Walka o czyste powietrze we Wrocławiu trwa. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z programu antysmogowego. Ciepło sieciowe jest realną alternatywą dla indywidualnych pieców, a cały proces przyłączania do sieci nie musi być skomplikowany i długotrwały – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej Fortum.

Źródło: Fortum

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.