Na prawidłowe wykonanie systemu izolacji (ETICS) składa się wiele przepisów i zasad. Uwzględnić należy przepisy techniczno–budowlane oraz zalecenia producenta. Warto również zwrócic uwagę na stan podłoża!

W praktyce oznacza to:
 • Sprawdzenie stanu podłoża
 • Kontrolę umocowania ETICS
 • Sprawdzenie wyznaczonych dylatacji
 • Sprawdzenie ETICS pod względem cieplnym, wilgotnościowym, ochrony przed hałasem i ochrony przeciwpożarowej
Na wstępie należy zaznaczyć, że wszelkiego rodzaju elementy, które będą docelowo wystawać ze ściany zewnętrznej, czyli: podokienniki, wypusty dachowe itp. powinny być wykonane przed rozpoczęciem prac ociepleniowych. Trzeba również zaznaczyć, że system izolacji termicznej nie jest systemem izolacji przed wodą, dlatego powinno się wykonać odpowiednie uszczelnienie przed rozpoczęciem izolacji.
 
W ramach sprawdzenia podłoża powinno wykonać się następujące czynności:
 • Próba zmywania do sprawdzenia czy podłoże jest czyste,
 • Próba drapania i zarysowania do sprawdzenia czy podłoże jest trwałe i ma dobrą nośność,
 • Próba zwilżania do sprawdzenia czy podłoże jest odpowiednio chłonne i wilgotne,
 • Sprawdzenie czy podłoże jest równe i jednolite.
Jeżeli stwierdzono, że:
 • Występują wykwity, silne zabrudzenia, zbyt gładkie powierzchnie, jest nierównomiernie chłonne lub zamarznięte
 • Podłoże jest nierówne
 • Ma niedostateczną chłonność, nośność
 • Jest zbyt wilgotne
W takim wypadkach, podłoże nie jest odpowiednie do zastosowania ETICS. Dopiero usunięcie wszystkich nieprawidłowości pozwala na aplikację systemu ETICS.
 
W przypadku, kiedy chcemy nałożyć izolację na stary tynk, konieczne jest sprawdzenie czy tynk jest odpowiednio nośny. Najprostszą metodą sprawdzenia, czy podłoże się nadaje jest następujący sposób:
Na oczyszczona powierzchnię tynku nałożyć warstwę zaprawy klejowej (ok. 0,5 cm), i zatopić w niej siatkę zbrojeniową. Na świeży klej nałożyć jeszcze jedną warstwę, żeby cała siatka była przykryta i wyrównać powierzchnię. Ważne jest aby siatka wystawała co najmniej 40 cm w dół poza obszar klejony. Po 7 dniach pociągnąć do dołu siatkę. Jeżeli tynk oderwie się z siatką, oznacza to, że jest za słaby. Jeżeli warstwy kleju się rozdzielą wtedy śmiało można zastosować ETICS na stary tynk.
 
Pamiętać należy również o tym, żeby sprawdzić czy podłoże pozwala na osiągnięcie odpowiedniej przyczepności kleju. W celu uniknięcie problemu najlepiej usunąć wapienne pokrycia malarskie. Inne pokrycia malarskie, które są trwalsze np. farby silikatowe należy zagruntować. W przypadku farb żywiczno – silikonowych lub dyspersyjnych nie ma potrzeby wykonywania jakichkolwiek zabiegów wzmacniających przyczepność kleju.
W przypadku ścian pokrytych farbami dyspersyjnymi duże znaczenie ma rodzaj kleju zastosowanego do ETICS. Klej nie powinien zawierać rozpuszczalników. Zamiast tego, można zastosować klej na bazie żywicy epoksydowej. Rozpuszczalniki spowodują rozpuszczenie starego pokrycia. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowo kołków mocujących.
 
Więcej o ETICS
 
Łukasz Piechowicz – Termo24.pl