Wśród wielu sposobów dociepleń ścian istnieje jeden szczególny – ETICS. Skrót pochodzi od angielskiego External Thermal Insulation Composite Systems. W Polsce przyjmuje się określenie złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków.

 

Nie ma wątpliwości, że ETICS są dobrym rozwiązaniem w przypadku termomodernizowanych budynków, ze względu na to, że nie ma kłopotu z zastosowaniem na różnych rodzajach ścian. Mogą stanowić ocieplenie właściwe, ja również ocieplenie dodatkowe. Jednakże, zaleca się, aby ściany posiadały następujące właściwości:
 
• wytrzymałe na ciężar (miały odpowiednią nośność),
• stabilne i szczelne,
• płaskie,
• suche,
• wolne od glonów i grzybów,
• bez kurzu i tłuszczów,
• ściany nie mogą być przemarznięte (temperatura powyżej 5 stopni Celsjusza na powierzchni ściany).
 
Najważniejszym elementem składowym ETICS jest materiał termoizolacyjny. Materiały te można podzielić na 3 grupy:
 
1. nieorganiczne,
  a. wełna mineralna
  b. pianki mineralne
2. syntetyczno-organiczne,
  a. styropian
  b. pianki poliuretanowe
  c. żywica fenolowe itd.
3. naturalno-organiczne,
  a. korek ekspandowany
  b. materiały z włókna drzewnego
  c. konopie
  d. trzcina
 
Systemowe ocieplenia ścian – różnorakiego rodzaju – mają już ponad 50 – letnią tradycję. Nadal jednak mogą łatwo ulegać zniszczeniom. Odpowiedni poziom izolacji termicznej, akustycznej oraz zabezpieczenia przed wilgocią gwarantuje izolacja, która została odpowiednio zaprojektowana i zamontowana, ale również, w trakcie eksploatacji, odpowiednio konserwowana.
 
Średni czas trwałości izolacji termicznej jest oceniany przez naukowców na 35 lat. Podaje się również, że przy zachowaniu odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, ETICS mogą być trwałe przez ponad 80 lat. Pojęcie konserwacji całego budynku obejmuje zagadnienia związane z wszystkimi działaniami zapobiegającymi usterkom i innym szkodom. Aby wiedzieć jak konserwować warstwę izolacyjną należy wiedzieć, co ma zapewniać ta warstwa. Przede wszystkim ochornę:
  • Przeciwpożarową
  • Przed wilgocią
  • Przed hałasem
  • Przed utratą ciepła
 
W związku z tym podczas eksploatacji budynku ocieplonego trzeba zadbać aby:
  • Były zachowane właściwości ogniochronne systemu ocieplenia
  • Były szczelne i woda nie miała możliwości migracji z wewnątrz ani z zewnątrz budynku
 
Co ciekawe, badania ETICS wykazały, że z upływem czasu nie zmieniają się właściwości termoizolacyjne zastosowanego materiału izolacyjnego, a także jego właściwości izolacji akustycznej.
 
Łukasz Piechowicz – Termo24.pl
 
Źródło: F. Froessel, H. Oberhaus, W. Riedel.  Ochrona cieplna budynków. W-wa 2011