GLOBEnergia 1/2012

W numerze m.in.

GEOTERMIA
Termalne bogactwo Podhala – Bukowina Tatrzańska
Pierwszy kompleks termalny na Podhalu został otwarty w grudniu 2006 roku w Zakopanem, w miejscu istniejącego dawniej zespołu basenowego. Kąpielisko umożliwia gościom korzystanie z kompleksowej oferty basenowo-hotelarsko-gastronomicznej

Zmiany w geotermii od 1 stycznia 2012 r. – czy nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze ułatwi pozyskiwanie GNE?
Spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii geotermia rozwija się najwolniej. Może z tego względu bardzo długo nie było w Polsce uregulowań prawnych odnoszących się do problematyki geotermii, w szczególności niskotemperaturowej (GNE).  W 2008 roku przygotowano projekt nowej ustawy, który dopiero w czerwcu 2011 roku został przyjęty przez sejm. W rezultacie, 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze, której głównym celem jest dostosowanie przepisów do szeregu dyrektyw unijnych.

POMPY CIEPŁA
Zamarznięte pionowe gruntowe wymienniki ciepła
Pompy ciepła typu solanka/woda z pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła należą do jednych z najbardziej efektywnych i niezawodnych systemów grzewczych.
W ogromnej większości przypadków, klienci posiadający te urządzenia mogą cieszyć się najniższymi kosztami eksploatacji ogrzewania oraz docenić najwyższą niezawodność pracy. Zdarzają się jednak sporadyczne sytuacje związane z zamarznięciem dolnego źródła ciepła.

Wykonywanie otworowych wymienników ciepła – wiercenia obrotowe
Na wykonanie otworu wiertniczego oraz zainstalowanie w nim rur wymiennika ciepła składa się wiele czynności, których prawidłowy przebieg gwarantuje osiągnięcie założonego celu. Otwory wierci się najczęściej metodą obrotową z prawym obiegiem płuczki. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na istotne elementy występujące podczas wykonywania otworowych wymienników ciepła, stosując metodę obrotową do wiercenia otworów.

ENERGETYKA SŁONECZNA
Dogrzewanie budynków kolektorami słonecznymi – prawda czy mit?
Jednym ze sposobów oszczędzania energii jest montaż kolektorów słonecznych. Wiele osób twierdzi, że założenie kolektorów to nieopłacalna inwestycja, a zwrot kosztów poniesionych na ich montaż zostanie osiągnięty dopiero po zużyciu instalacji solarnej.

Kościół w Jaworznie – Elektrownia słoneczna na dachu
Większość osób kojarzy fotowoltaikę z produkcją energii elektrycznej. Należy jednak pamiętać o możliwości ogrzewania budynku przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Jak to działa i czy inwestycja okazała się opłacalna?

ENERGETYKA WIATROWA
Walka z wiatrakami
Niegdyś przepięknie zdobiące holenderskie krajobrazy, dziś szpecą, hałasują i niszczą naturalne środowisko wielu krajów. Czy mamy się czego obawiać? Czy naprawdę wielkie turbiny wiatrowe nie nadają swego rodzaju uroku współczesnemu krajobrazowi?

Mapa drogowa dla energetyki wiatrowej
Z opublikowanej Mapy drogowej dla Energetyki wynika, że energetyka wiatrowa będzie wytwarzać więcej energii elektrycznej, niż jakakolwiek inna technologia. Mapa zawiera pięć scenariuszy, które mają uczynić sektor energetyczny bezpiecznym, konkurencyjnym i niskoemisyjnym.

Energetyka wiatrowa – podstawowe informacje
Historia elektrowni wiatrowych swój początek ma w czasach starożytnych, kiedy to w Persji ok. 640 roku przed naszą erą powstał pierwszy wiatrak, stanowiący podstawę do dalszego rozwoju tej dziedziny energetyki. W Europie pierwsze siłownie wiatrowe powstały w Normandii, natomiast w Polsce znaczne zainteresowanie tym odnawialnym źródłem energii nastąpiło w przeciągu ostatnich dwudziestu lat.

BIOMASA
Rozwój biogazowni rolniczych
Celem funkcjonowania biogazowni rolniczych jest nie tylko redukcja emisji metanu i utylizacja odpadów, ale przede wszystkim produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Rozwój biogazowni jest jednym z najważniejszych celów wyznaczonych przez „Politykę energetyczną Polski do 2030”.

Wskaźniki atrakcyjności kraju pod względem OZE
Wszystkie państwa na świecie walczą o to, aby uniknąć recesji, co wiąże się z wieloma zmianami wpływającymi na życie polityczne i gospodarcze. Jednak postępujący wzrost gospodarczy na rynkach wschodzących wydaje się być siłą napędową inwestycji w energetykę odnawialną. Podczas gdy kraje rozwinięte nadal będą koncentrować się na spowolnieniu popytu i redukcji kosztów, nienasycony „głód” na energię przepływa przez szybko rozwijające się rynki.

OZE
Perspektywy OZE w Polsce – Rozmowa z Michałem Ćwilem
„Nie  da  się  ukryć,  że  dziś  odnawialne źródła nie odgrywają jeszcze dominującej roli w strukturze wytwarzania energii.  Jednakże  w  dłuższej  perspektywie czasowej  zdominują  tzw.  mix  energetyczny w wielu krajach UE i na świecie”.

Czysta energia z obszarów wiejskich
Projekt Sustainable and efficient energy for rural regions, o akronimie VIS NOVA, łączy działania miękkie i inwestycyjne z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywnego wykorzystania i zarządzania energią.

O biurowcu pasywnym na targach POLEKO w Poznaniu
Podczas Targów POLEKO Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum eksponował swoje działania w zakresie budownictwa energooszczędnego oraz usług doradczych i szkoleniowych

Energetyczna burza dyskusji podczas GLOBU PEŁNEGO ENERGII
Wydarzenie Glob Pełen Energii po raz kolejny zenergetyzowało branżę dzięki niekonwencjonalnym spotkaniom z odnawialnymi źródłami energii, które odbyły się podczas poznańskich targów POLEKO w dniach 22–25 listopada 2011 roku. Redakcja „GLOBEnergii” przygotowała wydarzenie dynamiczne, w czasie którego publiczność mogła wejść w interakcję z prowadzącymi oraz zaproszonymi ekspertami.

a także stałe działy: KALEJDOSKOP, INFORMATOR, PRZEGLĄD, WYDARZENIA

Czasopismo można zamówić w sklepie Redakcji: http://sklep.globenergia.pl/

GEOSYSTEM, Redakcja GLOBEnergia
ul.Cechowa 51 , 30-614 Kraków PL
tel/fax +48 12 654 52 12
e-mail:
//redakcja@globenergia.pl/„>redakcja@globenergia.pl

www.globenergia.pl