Jak poinformował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ruszają konsultacje w sprawie współpracy sektora bankowego z NFOŚiGW w ramach programu „Czyste Powietrze”.
Włączenie sektora bankowego w program „Czyste Powietrze” to realizacja rekomendacji przygotowanych przez Bank Światowy na zlecenie Komisji Europejskiej.


Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotr Woźny, rozpoczął konsultacje społeczne stanowiska prezentującego model współpracy między NFOŚiGW a sektorem bankowym przy realizacji celów strategicznych rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Zapraszamy teraz sektor bankowy do współpracy w ramach programu „Czyste Powietrze”, po to aby jak najszybciej poprawić jakość powietrza w Polsce – podkreślił Prezes Piotr Woźny.

Cel

Celem konsultacji jest umożliwienie sektorowi bankowemu, organizacjom pozarządowym zajmującym się poprawą jakości powietrza i ochroną środowiska naturalnego, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom przedsiębiorców oraz konsumentów i wszystkim, dla których ważna jest efektywna walka ze smogiem, wzięcia udziału w wypracowaniu finalnego modelu współpracy, pozwalającego połączyć potencjały administracji rządowej (która uruchomiła finansowanie walki ze smogiem ze środków publicznych) oraz sektora bankowego na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Włączenie sektora bankowego w program „Czyste Powietrze” to realizacja rekomendacji przygotowanych dla Rządu przez Bank Światowy na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach inicjatywy Catching-up Regions. To również realizacja zapowiedzi złożonych w tej sprawie przez Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

Współpraca rządu z sektorem bankowym ma doprowadzić do intensyfikacji inwestycji w termomodernizację budynków mieszkalnych, co przyczyni się do radykalnej poprawy jakości powietrza w Polsce, a jednocześnie pozwoli na uzyskanie znaczących oszczędności w ilości energii zużywanej przez polskie gospodarstwa domowe. Współpraca ta pozwoli również na wypracowanie najlepszych praktyk, które zostaną wykorzystane przy ustalaniu z Komisją Europejską zasad wydatkowania przez Polskę środków unijnych na walkę ze smogiem w kolejnej perspektywie budżetowej 2021-2027.

Nabory trwają, wnioski przybywają!

Jak poinformował Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, podczas Forum Ekonomicznego 2019 w Krynicy Zdroju, w programie Czyste Powietrze złożono wnioski na 1,7 mld zł. Budżet programu wynosi 103 mld zł, z czego 63,3 mld zł w formie bezzwrotnej dotacji oraz 39,7 mld zł w formie zwrotnej pożyczki. Wartość złożonych wniosków wynosi zatem narazie jedynie około 1,6% budżetu programu. Realizacja programu ma potrwać jeszcze, przez 10 lat, a wniosków przybywa. Czyste powietrze w Polsce nadchodzi.

źródło: NFOŚiGW

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.