W dobie poszukiwania coraz to efektywniejszych technologii wykorzystywania surowców energetycznych, myśli się również o różnych sposobach wykorzystania zgromadzonej w drewnie energii. Jednym z nich jest zgazowanie drewna. 

Jak to działa?
 
W komorze zasypowej drewno po usunięcia tlenu tylko żarzy się. Powstający gaz drzewny zasysany jest przez dmuchawę spalin do komory spalania i tam po wymieszaniu z doprowadzonym powietrzem wtórnym ulega czystemu spaleniu w wysokiej temperaturze. Technika zgazowania umożliwia uzyskanie wysokich współczynników sprawności przy niskich wartościach emisji. Duże, przewodzące wodę dodatkowe powierzchnie ogrzewalne w połączeniu z dmuchawą spalin utrzymują niskie temperatury gazów spalinowych i zapewniają najwyższe w grupie kotłów na drewno wykorzystanie energii paliwa.

Jednym z takich kotłów na rynku jest kocioł Vitoligno 100-S marki Viessmann. Duża pojemność zasypowa kotła gwarantuje długi czas spalania i tym samym długie przerwy między uzupełnianiem paliwa. Duże drzwiczki komory zasypowej pozwalają na komfortowy załadunek drewna od przodu. Drewno stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych paliw stałych pochodzących od węgla, zarówno pod względem komfortu obsługi, jak i koszów eksploatacji. Dodatkowym atutem jest czystość spalania i dzięki temu poszanowanie środowiska naturalnego. Do zalet takiego rozwiązania należą:

  • Załadunek szczap drewnianych nawet do długości do 50 cm
  • Dobre wykorzystanie paliwa dzięki wysokiemu współczynnikowi sprawności (>85%) i niskim temperaturom gazów spalinowych
  • Technika zgazowywania bazująca na połączeniu wydajnej dmuchawy spalin i komory spalania z węglikiem krzemu
  • Prosta obsługa kotła
  • Długi czas spalania dzięki dużej komorze zasypowej
  • Komfortowy zasyp od przodu dzięki dużym drzwiczkom zasypowym
  • Łatwe czyszczenie dodatkowych powierzchni ogrzewalnych przez otwór do czyszczenia
  • Niskie koszty eksploatacji
  • Wysoka niezawodność pracy kotła, solidna masywna konstrukcja korpusu stalowego

Kocioł Vitoligno o mocy 25 kW kosztuje około 10 000 złotych.

 
Źródło: Viessmann