Mostki termiczne, są to miejsca w przegrodach budowlanych, które mają wyższy współczynnik przewodzenia ciepła w stosunku do sąsiadujących elementów. Inaczej mówiąc, poprzez mostki cieplne, następuje wzmożona utrata ciepła ze środka budynku na zewnątrz. Ich powstawanie wiąże się ściśle z błędami podczas projektowania oraz wykonywania robót budowlanych. Mankamenty te powodują nieraz nawet o 20% zwiększone zapotrzebowanie budynku na ogrzewanie, co przekłada się niestety na rachunki.

Miejscami najbardziej zagrożonymi powstaniem mostka termicznego są przede wszystkim węzły konstrukcyjne, gdzie łączone są różne elementy przegród na zewnątrz budynku.
Do takich miejsc można zaliczyć:
– połączenia balkonu ze stropem
– wieńce i nadproża
– miejsce obsadzenia okien w murze
– połączenie dachu i ściany zewnętrznej
– ściany piwnic oraz wieńce stropu nad piwnicą

Skutkami powstawania mostków termicznych są przede wszystkim straty cieplne budynku oraz wiążące się z tym zwiększone koszty ogrzewania, zwłaszcza w bardzo mroźne dni. Kolejną konsekwencją jest wychłodzenie przegród w budynku, a co za tym idzie, tworzenie się grzybów i pleśni w pomieszczeniach w wyniku zawilgocenia ścian. Pamiętajmy, że z tego rodzaju przypadkiem należy się uporać jak najwcześniej, nie tylko ze względu na estetykę pomieszczenia, lecz przede wszystkim na zdrowie człowieka. Tam gdzie powstają mostki cieplne, może także dojść do poważnych uszkodzeń konstrukcji budynku. Jest to związane z różnicą temperatur sąsiadujących ze sobą elementów.

Usuwanie mostków termicznych zależy od technologii budowy danego obiektu. W przypadku budynków murowanych, należy zwrócić uwagę na rodzaj ściany. Dwu – oraz trójwarstwowe raczej dobrze radzą sobie z ucieczkami ciepła. Najbardziej narażone na ubytki są ściany jednowarstwowe, gdzie ukruszone bloczki lub źle wypełnione połączenia między pustakami powodują powstawanie mostków cieplnych. W tym przypadku należy przed otynkowaniem ścian, dokładnie wypełnić ubytki zaprawą, która cechuje się wysoką termoizolacją.
W budynkach szkieletowych mostki powstają przeważnie liniowo, w miejscach elementów szkieletu. Zapobieganie ich powstawanie polega na zastosowaniu dwuwarstwowego rusztu do układania ocieplenia – jedną warstwę mocuje się do drugiej, tak aby wierzchnia warstwa wełny pokrywała elementy rusztu warstwy spodniej. Przewodność cieplna stali jest większa niż drewna, dlatego też łatwiej jest zapobiec ucieczkom ciepła w technologii szkieletu drewnianego.

Ostatnio bardzo popularną metodą sprawdzania izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych budynku jest stosowanie badania termowizyjnego. Efektem końcowym wykonanych pomiarów są zdjęcia termowizyjne (tzw. termogramy), które przedstawiają rozkład cieplny badanego elementu w budynku. Metoda ta stosowana jest przede wszystkim do wskazania obszarów wykazujących nieprawidłowości cieplne.