Energia fal ulega przekształceniu w ciepło dopiero w momencie pochłonięcia ich przez przedmioty lub organizmy znajdujące się w pomieszczeniu. Powietrze, w odróżnieniu od systemów wykorzystujących grzejniki lub ogrzewania płaszczyznowego, nie jest nośnikiem energii. Zanika więc zjawisko gwałtownej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, a co za tym idzie jego temperatura jest bardziej wyrównana. Rośnie temperatura odczuwalna, przy zachowaniu komfortowej (2-3oC niższej niż odczuwalna) temperatury powietrza.

Promienniki podczerwieni – podział

Urządzenia wykorzystujące to zjawisko nazywane są promiennikami podczerwieni. Ze względu na źródło zasilania możemy podzielić je na:

  • elektryczne – najczęściej w postaci elementu grzejnego z aluminiowym zwierciadłem,
  • gazowe – czerpiące energię ze spalania gazu, dodatkowo dzielimy je na:
    • rurowe – z rurą promieniującą ze stali nierdzewnej lub aluminium,
    • ceramiczne – wyposażone w ceramiczny generator, w którym spala się mieszanka gazu z powietrzem,
  • wodne – wykorzystujące ciepłą wodę pochodzącą z zewnętrznego źródła ciepła, dodatkowo urządzenie tego typu może chłodzić pomieszczenie w okresie lata.

Najwięcej ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych możemy znaleźć w ofercie promienników elektrycznych. Mogą one występować np. w postaci paneli grzewczych, żarówek, konstrukcji metalowych, szklanych lub ceramicznych. W zależności od miejsca wykorzystania możemy wyróżnić również promienniki kościelne lub tarasowe.

Promienniki podczerwieni w wersji standardowej zwykle stosuje się przy ogrzewaniu budynków o dużej wysokości i kubaturze. Ze względu na zasadę ich działania, z powodzeniem mogą pełnić rolę ogrzewania miejscowego.

źródło: WarmlyYours

Panele grzewcze

Rolę elementu grzewczego w tym urządzeniu pełni panel szerokopolowy, złożony na przykład z nanowęglowych rurek okrytych warstwą ceramiki. Jest to w uproszczeniu dużej powierzchni „grzałka” elektryczna, skonstruowana tak, by jak najwięcej energii elektrycznej przekształcane było w energię promieniowania podczerwonego, a nie w ciepło. Za „grzałką” znajduje się ekran odbijający promieniowanie. Całość otoczona jest zwykle ramką i szybą hartowaną. Pracą panelu zarządza wbudowany sterownik.

Komfort użytkowania

Ogrzewanie na podczerwień szybko rozgrzewa wychłodzone pomieszczenia. Panele można zamocować praktycznie w dowolnym miejscu, co daje nam swobodę planowania przestrzeni, a także umożliwia wykorzystanie ich jako ogrzewania punktowego tam, gdzie akurat przebywają ludzie. Brak dynamicznej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu znacząco ogranicza zjawisko podnoszenia kurzu – ten rodzaj ogrzewania możemy więc polecić alergikom. Producenci prześcigają się również w walorach estetycznych swoich urządzeń, więc mogą się one stać ozdobą naszego domu.

Niewątpliwą wadą systemu ogrzewania opartego na promiennikach podczerwieni, dla użytkownika domowego, może być brak możliwości podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W tym celu będziemy musieli po prostu zakupić dodatkowe urządzenie. Skuteczność promienników znacząco maleje w przypadku źle ocieplonych budynków – pożądane jest bowiem zjawisko pochłaniania i utrzymywania ciepła przez przegrody.

Opracowano na podstawie: Czyste Ogrzewanie, Ogrzewnictwo.pl.

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja