Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to opracowanie określające w precyzyjny sposób zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne potencjalnej inwestycji. To opracowanie, które stanowi założenia do projektu termomodernizacji.

Samo wykonanie audytu energetycznego obejmuje w pierwszej kolejności analizę parametrów i stanu technicznego budynku (w oparciu o projekt budowlany, wizję lokalną, badanie termowizyjne, itp.), charakterystyki energetycznej budynku (zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, zamówiona moc cieplna, wysokości taryf i opłat), charakterystykę systemu grzewczego (typ i parametry instalacji, rodzaje grzejników, sprawności poszczególnych elementów instalacji) oraz instalacji ciepłej wody użytkowej.

Po takiej analizie można w kompleksowy i właściwy sposób podejść do tematu termomodernizacji budynku proponując inwestorowi konkretne warianty ulepszeń oraz przedsięwzięć opłacalnych z jego punktu widzenia.

Audyt energetyczny w programie Czyste Powietrze

W programie Czyste Powietrze, na przeprowadzenie audytu energetycznego można otrzymać nawet do 100% dofinansowania, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 1 000 zł. Taki sam stopień dofinansowania przysługuje zarówno w przypadku podstawowego, jak i podwyższonego poziomu dofinansowania.

Wykonanie
przedsięwzięcia
Podstawowy poziom
dofinansowania
Podwyższony poziom
dofinansowania
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna
kwota dotacji (zł)
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna
kwota dotacji (zł)
Audyt
energetyczny
100% 1 000 100% 1 000

 

Wykonanie audytu energetycznego nie jest obowiązkowe, aby skorzystać z dotacji na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w programie Czyste Powietrze, ale…

Kontrowersyjny audyt energetyczny

Jak dowiedzieliśmy się od przedstawiciela jednego z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kwestia przeprowadzenia audytu energetycznego była kontrowersyjna już w poprzednich edycjach programu Czyste Powietrze. Pomiędzy poszczególnymi organami nie było spójności. Czasami inwestorzy otrzymywali informację, że muszą zrealizować wszystkie przedsięwzięcia określone w audycie, a czasami że mogą zrealizować jedynie wybrane. Dziś sprawa jest prosta – inwestor, który zdecyduje się na przeprowadzenie audytu energetycznego w ramach programu Czyste Powietrze, musi zrealizować wszystkie wymienione w nim przedsięwzięcia.

Warto jednak pamiętać, że aktualnie wniosek do programu Czyste Powietrze można składać również na przedsięwzięcia, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. To z kolei oznacza, że jeżeli inwestor zdecyduje się na audyt, ale wskazane w nim przedsięwzięcia przekroczą jego możliwości budżetowe, nie będzie musiał składać wniosku o dofinansowanie samego audytu energetycznego. Będzie mógł złożyć wniosek jedynie na zrealizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne, do 6 miesięcy po ich zakończeniu.

Czy warto przeprowadzić audyt energetyczny?

Jak zawsze, decyzja należy do inwestora. Przeprowadzenie audytu energetycznego sprawi, że inwestor dokładnie będzie wiedział jakie przedsięwzięcia są dla niego najbardziej opłacalne i w jakim zakresie powinny zostać zrealizowane. Zdarza się jednak, że inwestorowi zależy na uzyskaniu dotacji na konkretne przedsięwzięcie.

W przypadku wątpliwości, warto pamiętać o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie po realizacji przedsięwzięć.

Audyt energetyczny a ulga termomodernizacyjna

Dotację w programie Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną. Podobnie jak w Czystym Powietrzu, do ulgi termomodernizacyjnej wlicza się audyt energetyczny, jednak nie jest on wymagany jako potwierdzenie, że poczynione wydatki polepszyły warunki w budynku. Innymi słowy, z ulgi można skorzystać bez przeprowadzenia audytu.

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.