Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia programu „Czyste Powietrze”. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim usprawnienie procesu przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe. Porozumienie ma przyczynić się do ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.

Co daje porozumienie?

Dzięki porozumieniu NFOŚiGW uzyska wgląd do informacji o dostępie do sieci gazowej konkretnej nieruchomości, co przyspieszy weryfikację wniosków w programie „Czyste Powietrze”. W planach są też inne wspólne działania: przyjmowanie wnioskodawców w punktach obsługi klienta PGNiG oraz objęcie nowych użytkowników gazu systemem świadectw efektywności energetycznej.

W ramach realizacji porozumienia PGNiG będzie uczestniczyć w procesie weryfikowania dostępu do sieci gazowej nieruchomości objętej dofinansowaniem dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”. Tym samym wesprze fundusze wojewódzkie, zaangażowane operacyjnie w realizację programu.

Zarówno NFOŚiGW jak i PGNiG wyraziły chęć rozszerzenia współpracy przy realizacji programu o możliwość włączenia sieci sprzedaży PGNiG w proces obsługi beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie instalacji gazowego systemu grzewczego.

Szczegółowa koncepcja rozwoju współpracy ma zostać uzgodniona do 31 marca bieżącego roku.

Poszerzenie kanałów dystrybucji

Zgodnie z rekomendacjami Banku Światowego oraz z ustaleniami z Komisją Europejską, trwają prace nad poszerzeniem kanałów dystrybucji środków rządowego programu „Czyste Powietrze”. Porozumienie Narodowego Funduszu z PGNiG ma usprawnić weryfikację składanych wniosków umożliwiając wojewódzkim funduszom ochrony środowiska szybsze podejmowanie decyzji o przyznaniu dotacji.

Krótsza droga do wymiany starych pieców to duża korzyść dla beneficjentów, która przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w Polsce – wyjaśnił Piotr Woźny, szef NFOŚiGW.

Co z pompami ciepła?

Według stanu na 22 listopada 2019 roku, do programu Czyste Powietrze złożono około 84 tysięcy wniosków, z czego około 13 000‬ dotyczyło pomp ciepła. 8 400‬ wniosków, czyli prawie 65% wniosków o dofinansowanie na pompy ciepła dotyczyło nowych budynków.

Możliwość składania wniosków o dofinansowanie w nowych budynkach wygasła wraz z końcem 2019 roku. Biorąc pod uwagę statystyki, to w pewien sposób utrudnienie dla rynku pomp ciepła.

Czy dodatkowe ułatwienie uzyskania dofinansowania na kotły gazowe spowoduje spadek zainteresowania dotacjami na pompy ciepła?

Źródła: NFOŚiGW, PGNiG

 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.