Minione wydarzenie pozwoliło na popełnienie krótkiego rozważania, jak rządowy Program Czyste Powietrze może odgrywać większe niż mogło by się to wydawać znaczenie w kreowaniu trendów energetycznych. A to dlatego, iż kwestie zmian w procesie wytwarzania i gospodarowania energią elektryczną dotyczą każdego z nas – niezależnie od stanowiska, miejsca zamieszkania, czy przekonań. Takim programem skierowanym do osób fizycznych jest przecież wspomniane wyżej Czyste Powietrze.

Mocny akcent Czystego Powietrza

Kongres uświadomił złożone relacje pomiędzy uczestnikami rynku energii, rynku mocy, sposobów odziaływania jednych na drugich, strony podaży na stronę pobytu i odwrotnie, ale także jak te powiązania będą kształtowały się w przyszłości. Istotną kwestią na temat której dyskutowano to nowe wymogi udziału OZE dla Polski, które w przypadku budynków będą znacząco wyższe niż do tej pory. To oznacza, że w nowych, jak i istniejących budynkach właściwie wszystkie źródła odnawialne będą bardzo mocno preferowane.
W dwudniowym programie Energetycznych Trendów bardzo mocno zaznaczał się temat roli Programu Czyste Powietrze.  Bowiem skupia on w swojej istocie działań do dofinansowania ogromny potencjał energetyczny budynków, emisje zanieczyszczeń a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Jak wyglądają inwestycje w Programie?

Niestety dopiero co rozkręcający się program skłania już do pierwszych nie koniecznie pozytywnych energetycznie refleksji. Cel programu jakim jest poprawa efektywności energetycznej zmniejszenie/ uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych nie jest tożsamy jak widać z celem wspomnianych wyżej samych użytkowników energii. Zamysł kompleksowej termomodernizacji domów istniejących ustępuje miejsca wybiórczej termomodernizacji. Chęć pozyskania dotacji na ocieplenie np. jednej ściany jest kusząca w przeciwieństwie do większego nakładu wysiłku do wykonania wszystkich niezbędnych ulepszeń przegród. Wymiana źródła ciepła poprzedzona termomodernizacją sprowadza się w dużej mierze w złożonych wnioskach do samej wymiany źródła ciepła. Tym samym poniesione koszty nie znajdą swojego uzasadnienia w mniejszych rachunkach. A finalnie duże nakłady finansowe nie zrekompensuje nawet otrzymana dotacja. Nawet zaplanowana za kilka lat termomodernizacja domu tylko przypieczętuje fakt przewymiarowanego źródła ciepła. Odczuwalne negatywne emocje jakie towarzyszą beneficjentom końcowym Programu z racji dostosowania źródła ciepła do wysokich wymagań oraz ograniczonych możliwości wymiany kopciuchów na kolejne źródła węglowe nie dobrze rokują dla zrozumienia clou Programu. Warto w tym miejscu przytoczyć nowelizowaną dyrektywnę EPBD, która przewiduje całkowitą dekarbonizację zasobów budowlanych do 2050 r.  A to znaczący krok ku efektywnym energetycznie budynkom w Europie. Program Czyste Powietrze może być szansą do zmiany obecnego energochłonnego trendu jaki stanowią budynki pod warunkiem przemyślanej inwestycji.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem Programu Czyste Powietrze.

4 kroki do złożenia wniosku w Programie Czyste Powietrze

INFOGRAFIKA| Termomodernizacja – 3 kroki kompleksowej modernizacji budynków jednorodzinnych

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.