Producencie, dopisz się do bazy urządzeń!

W ubiegłym roku Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przygotował stronę internetową wspierającą program Czyste Powietrze, na której inwestorzy mogą sprawdzić, które urządzenia spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. W październiku 2020 roku, baza została rozszerzona o materiały izolacyjne, stolarkę okienną, drzwi zewnętrzne i garażowe.

Po uruchomieniu rozszerzonej bazy urządzenia nie zostały automatycznie przepisane ze starej bazy, a producenci lub autoryzowani dystrybutorzy powinni sami zadbać o przepisanie się do obecnie obowiązującej bazy. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o takiej możliwości, gdyż stara wersja bazy przestanie funkcjonować już 15 lutego 2021 roku. Przypomnijmy, że NFOŚiGW planuje, aby docelowo – już w 2021 r. w Czystym Powietrzu kwalifikowane były tylko te materiały i urządzenia, które zostały wpisane na „zieloną” listę. Baza ma również eliminować nieuczciwą konkurencję ze strony firm producenckich.

Baza urządzeń

Celem uruchomienia bazy urządzeń i materiałów spełniających wymagania programu Czyste Powietrze było ułatwienie procesu składania i oceny wniosków o dofinansowanie. Baza ma zaoszczędzić czas i przyspieszyć weryfikację wniosków, a przede wszystkim przyczynić się do redukcji emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym i trwałej poprawy jakości powietrza, poprzez dobór wysokiej jakości urządzeń i materiałów.

Kompleksowy katalog ZUM jest zgodny z programem, w szczególności z kategoriami kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi. Na liście znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe, gazowe oraz wykorzystujące OZE: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, a także materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzna i garażowe. Aktualizacje są przewidziane do końca trwania programu w 2029 r., za co będzie odpowiedzialny Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Aktualna baza nie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że jeśli dane urządzenie spełnia wymagania techniczne programu Czyste Powietrze, ale nie znajduje się w bazie, bo nie zostało do niej zgłoszone przez producenta, to wciąż można otrzymać na nie dofinansowanie. Wynika to z faktu, że osoby które chcą skorzystać z dotacji w Czystym Powietrzu muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Docelowo jednak w programie będą mogły być wykorzystane jedynie materiały i urządzenia znajdujące się na liście.

Dla producenta – jak dodać urządzenie do bazy?

W bazie dostępne są dwa panele: dla inwestora do wyszukiwania urządzeń oraz dla producenta do dodania urządzenia.

Źródło: lista-zum.ios.edu.pl

W celu wpisania urządzenia, czy też materiału na listę, konieczna jest rejestracja na stronie. Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, są umieszczane w ogólnodostępnej bazie, która ma charakter informacyjny – nie jest rankingiem ani informacją handlową (nie zawiera cen).

Dla inwestora – wyszukiwanie urządzeń i materiałów

W pierwszym kroku inwestor ma możliwość wybrania urządzenia lub materiału, który chce wyszukać. Na liście dostępne są:

 • Węzeł cieplny
 • Pompy ciepła
 • Kotły
 • Ogrzewanie elektryczne
 • Kolektory słoneczne
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (SWM)
 • Mikroinstalacje fotowoltaiczne
 • Materiały budowlane

Źródło: lista-zum.ios.edu.pl

Rozwijając listę, inwestor może wybrać jaki typ urządzenia lub materiału go interesuje. Przykładowo, na liście dotyczącej pomp ciepła znajdują się:

 • Pompa ciepła powietrze/woda (dla temperatury zasilania 55°C)
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywnosci energetycznej
 • Pompa ciepła powietrze/woda do C.W.U.
 • Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • Pompa ciepła powietrze/powietrze

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.