Ilość złożonych wniosków może faktycznie robić wrażenie – do 7 lutego 2019 r. złożono ich łącznie ponad 27300! Nowych kont na Portalu Beneficjenta było prawie 116000.

Statystyki w programie Czyste Powietrze. Źródło: Twitter

A jak jest naprawdę?

Rządowy program Czyste Powietrze kuleje, skomentował Andrzej Guła. Według założeń programu, na przełomie 11 lat działania programu (2018-2029) w 4 milionach domów mają być wymienione kotły lub docieplone przegrody.

Po pół roku funkcjonowania, podpisano zaledwie 147 umów! Jak wylicza na Twitterze Andrzej Guła, lider Krakowskiego Alarmu Smogowego, w takim tempie zakładane efekty programu osiągnięto by za 10 tys. lat!

Jak zauważa Polski Alarm Smogowy (PAS), który zebrał dane na temat dotychczasowych efektów programu „Czyste powietrze”, oznacza to, że do tej pory zrealizowano niecałe pół promila rocznego celu.

Źródło: Twitter

Tempo wymiany kotłów w Czystym Powietrzu za wolne!

Szacuje się, że pierwszy rok programu Czyste Powietrze obsłuży mniej niż 100 tysięcy budynków. Naturalne tempo wymiany kotłów jest dużo większe! Przyjmuje się, że wartość ta wynosi ponad 150 tysięcy/rok. Jak podkreślał Andrzej Guła podczas konferencji prasowej:

Jeśli ani ulga podatkowa i ani program Czyste Powietrze nie przebiją naturalnego tempa wymiany, to można przyjąć, że obsługiwani są tylko ci, którzy “jadą na gapę”, czyli osoby, które i tak by wymieniły źródła ciepła w swoich domach.”

Apel do premiera Morawieckiego

PAS wystosował w ubiegłym miesiącu apel do premiera Morawieckiego, ostrzegając przed porażką programu „Czyste Powietrze” i wnioskując o zmiany:

 „Nasz niepokój budzi fakt, iż szesnaście wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, którym powierzono wdrażanie programu, nie jest w stanie zapewnić dogodnej i szybkiej obsługi beneficjenta. Jednocześnie z obsługi programu wykluczono gminy, które są znacznie bliżej mieszkańców niż „jedno okienko” na całe województwo (tj. siedziba funduszu w stolicy województwa lub jej filia). Nie wzięto pod uwagę, iż w niektórych województwach fundusz będzie musiał rozpatrywać nawet 200 wniosków dziennie (jeśli cele programu mają być zrealizowane). Jeżeli nie zostaną stworzone powszechne kanały dystrybucji programu, program „Czyste Powietrze”, już wkrótce utknie w miejscu, a obywatele miesiącami oczekiwać będą na decyzję o przyznaniu dotacji, która powinna być podjęta najpóźniej w ciągu kilku tygodni od złożenia wniosku.”

PAS w swoim apelu wnioskował o jak najszybsze stworzenie systemu dystrybucji programu na poziomie lokalnym, np. gmin i urzędów miast, a także banków, co umożliwi beneficjentom łatwy dostęp i zapewni sprawną obsługę beneficjenta oraz o uproszczenie biurokratycznych i przewlekłych procedur wsparcia.

Bez zmian przyspieszających rozpatrywanie wniosków oraz bez stworzenia kanałów dystrybucji programu blisko beneficjenta nie będzie można mówić o skutecznej realizacji programu zgodnie z zapowiedziami .

Żródło: globenergia.pl

Data zakończenia przedsięwcięcia w Czystym Powietrzu

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.