Tym razem dla domu istniejącego wykonujemy wymianę źródła ciepła, przyłącze gazowe,  instalację wewnętrzną grzejnikową, wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych. Najważniejsze elementy zostały oznaczone kolorem.

czyste powietrze wniosekStrona 1: Pamiętajmy o formacie daty, o weryfikacji formularza po każdej zmianie wpisanych danych we wniosku, aby uzyskać status wniosku poprawny.
Strona 2: Należy wpisać nr księgi wieczystej, jeśli nie mamy to do wniosku należy dołączyć akt notarialny. Zaznaczamy dom istniejący oraz istniejące źródło ciepła.

Strona 3: W pkt. 2.2. zaznaczamy x, że nasze źródło ciepła nie spełnia wymagań Programu. Wybieramy z listy rozwijalnej obecne źródło: kocioł na paliwo stałe i w planowanym źródle, które chcemy kupić wybieramy z listy odpowiednie. Wybieramy z listy przeznaczenie tego źródła oraz jego koszt.
Strona 4: Zaznaczamy również x jeśli chcemy współfinansować przyłącze i wpisać jego koszt. W polu 80 zaznaczamy, że chcemy również finansować instalacje wewnętrzną c.o. – w naszym przypadku wybraliśmy instalacje grzejników. I jej koszt.
Strona 5:  W polu 85 zaznaczamy docieplenie przegród zewnętrznych – wybraliśmy docieplenie ścian zewnętrznych. Operujemy w kolejnych polach rodzajem materiału dociepleniowego i jego grubością, aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła, który spełnia warunki izolacyjności na rok 2021. Wniosek dopuszcza wpisanie innego materiału dociepleniowego oraz odpowiadającej mu konkretnej wartości lambda – ale to w przypadku kiedy mamy audyt energetyczny lub sami potrafimy wykonać obliczenia oporu cieplnego przegrody.

Strona 6: W ramach przedsięwzięcia wymieniamy stolarkę okienną oraz drzwiową. Każdorazowo zaznaczamy x w odpowiednich kratkach. Wpisujemy metraż stolarki oraz jej koszty a także współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik ten podany zostanie od producenta okien. Wpisując go wniosek zweryfikuje, czy wybrane okna lub drzwi spełniają wymogi programu Czyste Powietrze. Warto zauważyć, ze w naszym przypadku koszt okien przewyższa maksymalny koszt kwalifikowany, który wynosi 700 zł/m2. Czyli 10500zł. Nasze okna są droższe bo 1000 zł/m2.
Strona 7: Jeśli jesteśmy zainteresowani finansowaniem instalacji oze to na tej stronie należy zaznaczać dedykowane pola.
Strona 8: Wpisujemy osoby tworzące nasze gospodarstwo domowe. W naszym przypadku Adam Zaradny posiada dochody z gospodarstwa rolnego i wybieramy odpowiedni dokument potwierdzający ten dochód.
Strona 9: To zbiór wyliczeń formularza wniosku wraz z wpisaną przez nas wnioskowaną kwota dotacji. I również w naszym analizowanym przypadku wnioskujemy o pożyczkę. Tu zauważamy, że wniosek sam pokazuje maksymalną dotację i maksymalną pożyczkę. Pokazuje ile wynosi koszt całej inwestycji oraz koszt kwalifikowany. PO wpisaniu kwoty dotacji i pożyczki pokaże ile mamy wkładu własnego. Sami również określamy kiedy zaczynamy spłacać pożyczkę – czyli okres karencji oraz jak długo chcemy spłacać pożyczkę.
Strona 10: To szereg oświadczeń i klauzuli które podpisujemy składając wniosek.
Strona 11: Każde oświadczenie należy przeczytać i zaznaczyć odpowiednio dla nas.
Strona 12: Ciąg dalszy oświadczeń oraz wpisana odpowiednio data.

Przykład wypełnionego wniosku w Programie Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.