Czyste Powietrze – wnioski, liczby, kwoty

Program Czyste Powietrze jest realizowany od 2018 r. Założeniem inicjatywy było zwiększenie efektywności budynków jednorodzinnych oraz przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji. Budżet przewidziany jest na kwotę ok. 103 mld zł, przy czym będzie realizowany do 2029 r. W lipcu 2019 r. do jego realizacji dołączyły gminy, których liczba przekroczyła 1000 w lutym 2021 r.

Zyska informuje, że według stanu na dzień 22 stycznia br. w ramach programu do wfosigw wpłynęło 200 536 wniosków na łączną kwotę: 3 287 617 199 zł (dotacje) oraz 385 808 732 zł (pożyczki).

czyste powietrze, kopciuchy, kocił na węgiel,

Z ostatnich badań przeprowadzonych przez MKiŚ w 2020 r. wynika, że ankietowani którzy słyszeli o rządowym programie Czyste Powietrze (88 proc.) najczęściej są emerytami lub rencistami (92 proc.)
W ramach inwestycji, 56 427 kopciuchów zamieniono na bardziej efektywnie i ekologiczne urządzenia grzewcze.

Poniżej znajduje się tabela z liczbą wymienionych źródeł ciepła w przeliczeniu na województwa. MKiŚ zauważa, że jedynie WFOŚ w Katowicach ma możliwość podziału wymienionych źródeł ciepła ze względu na rzeczywistą datę montażu źródła ciepła, potwierdzoną protokołem odbioru składanym przez beneficjenta z wnioskiem o płatność.

 

czyste powietrze liczba zlikwidowanych kopciuchów

Źródło: Sejm.gov.pl

Należy uznać, że w 2018 r. beneficjenci również w innych województwach dokonali wymiany źródła ciepła, jednak wfośigw ze względów technicznych nie mają możliwości przedstawienia wymian ze względu na ich rzeczywistą datę.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze zgodnie z zapotrzebowaniem jest stale usprawniany. Obowiązuje obecnie nowa wersja programu – wersja 2.0, która została ogłoszona w dniu 15 maja 2020 r. Wprowadzono szereg zmian:

  • Zasady przyznawania dotacji zostały uproszczone.
  • Skrócono czas rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni.
  • Wnioski o dotację są proste.
  • Wprowadzono możliwość składania wniosku online.
  • Zintegrowano program z programem Mój Prąd.
  • Powiązano poziomu dotacji z efektem ekologicznym.

Pilotażu Czyste Powietrze dla budynków wielorodzinnych

MKiŚ przypomniał, że planowane jest uruchomienie pilotażu programu dla budynków wielorodzinnych oraz dla gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Wszystko w celu usprawnienia instrumentów wsparcia. Obecnie prowadzone są prace w MKiŚ w tym zakresie. Wstępnie wiadomo, że pilotaże zostaną wdrożone w czterech województwach.

Zyska w odpowiedzi na interpelacje poinformował, że finalizowane są prace mające na celu opracowanie ostatecznej wersji umowy na przeprowadzenie pilotażu Programu „Czyste Powietrze” w gminie Pszczyna. Celem tego pilotażu jest wzorcowe przeprowadzenie przedsięwzięć proekologicznych, które na korzystnych warunkach zostaną dofinansowane w ramach ww. Programu.

Planowany termin uruchomienia pilotażu to przełom pierwszego i drugiego kwartału 2021 r.

Źródło: Sejm.org.pl

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.