Komin to droga przenoszenia spalin gazowych powstających w przypadku spalania
paliw. Jest to również droga przenoszenia zużytego powietrza – w tym momencie mówimy o kominie wentylacyjnym.

Komin – obowiązki właściciela obiektu

Obowiązkiem właściciela obiektu jest dokonanie raz do roku czyszczenia przewodu kominowego wraz z przeglądem kominiarskim, który powinien zostać potwierdzony odpowiednim protokołem z przeglądu. Dodatkowo, raz na trzy miesiące powinno się dokonywać przeglądu stanu przewodu kominowego. Warto zwrócić uwagę na to, by czynności te były wykonywane przez kominiarza z uprawnieniami, z każdorazowym protokołem z wykonywanych czynności.

 

Dlaczego takie wymogi?

Eksploatacja budynku wiąże się z wieloma ryzykami i koniecznymi do wykonania czynnościami. Czyszczenie komina z dawien dawna było wykonywane przez gospodarza. Wynikało to po prostu z oszczędności. Tą specjalistyczną czynność wykonywano i dalej wykonuje się nie zdając sobie sprawy z ryzyka i z jej trudności.

Dopóki nic złego się nie stanie, właściciele nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne są udokumentowane przeglądy i konserwacje. Konsekwencją złej konserwacji i czyszczenia komina jest jego zapalenie. Efektem zapalenia się przewodu kominowego może być pożar całego budynku, lub przykładowo zniszczenie powierzchni dachu spowodowane zasypaniem jej gorącym materiałem.
Co istotne, podczas szacowania szkód i ustalania ich przyczyn, towarzystwo ubezpieczeniowe będzie wymagało przedłożenia protokołu z przeglądów przewodu kominowego.

Jak powinien wyglądać i działać czysty komin?

Prawidłowo funkcjonujący komin powinien być czysty, nie powinna w nim zalegać sadza. Powinien być drożny na całej wysokości. Aby zminimailizować osadzanie się sadzy, użytkownicy powinni zwrócić uwagę na to, czy palą. Generalna zasada – im mniej dymu tym mniej sadzy.
Podczas palenia mokrym, żywicznym drewnem, ściany przewodu kominowego już po kilku tygodniach mogą pokryć się sadzą, co osłabi ich ciąg. Powierzchnia ścian kominowych staje się coraz bardziej chropowata. To powoduje hamowanie przepływu spalin. Średnica przewodu sukcesywnie się zmniejsza. Przy radykalnym zmniejszeniu się średnicy przewodu, może się on zatkać chociażby łupkiem sadzy.

Narzędzia potrzebne do wyczyszczenia komina:

 • szczotki kominiarskie dopasowane do przekroju przewodu komin.
 • stalowe linki o średnicy 5mm odpowiednio długie
 • obciążniki kilkukilogramowe ( najlepiej kuliste, by uniknąć utknięcia)
 • lusterko

Do przewodów murowanych z wkładem żaroodpornym potrzebne są szczotki druciane.
Wkład kominowy ze stali kwasoodpornej, stosowany przy przy piecach gazowych czyści się szczotkami z tworzyw sztucznych, które nie rysują powierzchni wkładu.

Czyszczenie komina -wyposażenie dodatkowe:

 • liny zabezpieczające przed upadkiem
 • rękawice zabezpieczające przed rozcięciem sobie rąk od liny
 • ubranie robocze
 • latarka
 • maska przeciwpyłowa potrzebna podczas wybierania osiadającej sadzy

Im częściej dokonywane jest czyszczenie komina, tym mniej pracy i mniej niespodzianek!

jak wyczyścić komin

Czyszczenie komina z dachu – krok po kroku

 1. Przywiązać koniec liny do elementu stałego jak np. maszt antenowy aby w razie wypadku całość liny nie wpadła do przewodu.
 2.  Wprowadzić do przewodu szczotkę z obciążnikiem i powoli opuszczać. W razie wyczuwalnego oporu, podnieść i opuścić zestaw czyszczący z małej wysokości, w celu udrożnienia przewodu
 3. Szczotkować komin na całej długości 4 do 6 razy
 4. Pozostawić wpuszczoną w przewodzie linkę ze szczotką do czasu wyczyszczenia kotłowni

Czyszczenie komina – prace w kotłowni

 1. Powoli otworzyć wyczystkę kominową
 2. Poczekać aż sadza opadnie i wybrać ją łopatką
  UWAGA! W każdym momencie należy być przygotowanym że spadnie jeszcze jakaś zawiesina sadzy!
 3. Skontrolować drożność lusterkiem. Po przyłożeniu do wyczystki kominowej powinno być widoczne światło. Jeśli nie widać, proces należy powtórzyć.
 4. Posprzątać kotłownię.

Średnio, w przypadku domu jednorodzinnego, po sezonie grzewczym, z komina o wysokości ok. 9,5m powinno się wyciągnąć ok. 15kg sadzy. Wielkość ta zależy od rodzaju paliwa.

Czyszczenie komina – ciężka i brudna praca

Czyszczenie komina to praca ciężka, brudna, wymagająca sprawności i odpowiednich kwalifikacji oraz narzędzi. Jest również niebezpieczna! Właśnie dlatego powinna być zlecana wykwalifikowanym i uprawnionym do tego osobom.
Warto wiedzieć, że koszt kominiarskiego czyszczenia kształtuje się na poziomie 120-180 zł rocznie.

Może warto tyle zainwestować i w świetle bezpieczeństwa mieszkańców i budynku po prostu spać spokojnie?

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.