Wywodząca się z Danii firma Rockwool została partnerem kampanii informacyjno-promocyjnej „Danish Sustainable Living”.

Celem przedsięwzięcia jest promocja w Polsce duńskiego sposobu na życie, którego istotnym elementem jest zapewnienie trwałego rozwoju technologiczno-ekonomicznego przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. To ważne, bo jeszcze nie wszyscy w naszym kraju wiedzą, że te cele nie tylko nie są sprzeczne, ale dzięki synergii dają lepsze rezultaty.

Organizatorem kampanii jest Ambasada Królestwa Danii w Polsce. Kraj ten, jako jedyny w Unii Europejskiej – ma nadwyżki i eksportuje energię, nie posiadając własnych złóż paliw kopalnych. Roczna kampania jest skierowana głównie do przedsiębiorstw, samorządów i instytucji naukowych. Zagadnienia, na których koncentrują się organizatorzy to mądre, efektywne wykorzystywanie energii, wytwarzanie czystej energii oraz jej efektywna dystrybucja (smart grids). To oznacza postawienie na zrównoważone budownictwo oraz efektywny energetycznie przemysł. Przekazywane informacje mają na celu wsparcie polskich użytkowników we wdrażaniu energooszczędnych technologii. Patronat honorowy nad kampanią objęły polskie Ministerstwo Gospodarki, Urząd Regulacji Energetyki oraz Duńska Agencja Energii.

Firma Rockwool – partner kampanii, w ciągu 18 lat działalności w Polsce zainwestowała 800 mln zł w proekologiczne technologie wytwarzania skalnej wełny mineralnej. Wyroby Rockwool zmniejszają straty ciepła w budynkach i instalacjach technicznych, jednocześnie chronią przed hałasem i zwiększają odporność ogniową konstrukcji. Od 2004 roku polski oddział firmy prowadzi kampanię edukacyjną „Szóste Paliwo”, która w roku 2007 zdobyła międzynarodową nagrodę z dziedziny ekologii – „The Green Apple Awarad”.

Głównym celem kampanii „Szóste Paliwo” jest wzrost świadomości energetycznej społeczeństwa, a w konsekwencji – dostrzeżenie i wykorzystanie szansy jaką jest dla Polski i poszczególnych obywateli inwestowanie w energooszczędność i efektywność energetyczną. „Zaczynając od najbardziej opłacalnych działań, tych na rzecz energooszczędności budynków, można jednocześnie rozwiązywać wiele problemów społecznych, ekonomicznych i środowiskowych: zwiększać zatrudnienie, rozwijać produkcję, ograniczać zużycie paliw, zmniejszać szkodliwe  emisje, poprawiać komfort życia i sprzyjać wzrostowi zamożności dzięki limitowaniu stałych wydatków na użytkowanie mieszkań. Trudno znaleźć obszar równie wszechstronnie i pozytywnie oddziałujący na całą gospodarkę i społeczeństwo” –  mówi Maria Dreger, Manager ds. Norm i Standardów Rockwool Polska.

„W ramach przedsięwzięcia wydaliśmy między innymi 3 raporty dotyczące energii i jej efektywnego wykorzystania w budynkach. Ostatni z nich –  „Termolokata – inwestycja w ciepły dom” kierowany był przede wszystkim do właścicieli domów  jednorodzinnych. Odpowiada on na pytania, czy  warto przeprowadzić termomodernizację budynku, jak ocenić opłacalność takiej inwestycji oraz kiedy zwrócą się poniesione na nią wydatki. Z raportu można się także dowiedzieć, jak uzyskać pomoc  w  sfinansowaniu takiego przedsięwzięcia” – dodaje Maria Dreger.

W ramach szerzenia wiedzy o ekologicznym, energooszczędnym budownictwie Rockwool wydaje co roku raporty środowiskowe. Ostatni z nich – „Chroń klimat: oszczędzaj energię, ocieplaj budynki” prezentuje potencjał oszczędności energii w Polsce dzięki racjonalizacji zużycia energii w budynkach. Obecnie zużywają one aż 40% całej, wykorzystywanej  w kraju energii, tymczasem poprawa ich standardu energetycznego może zmniejszyć krajowe zużycie energii  nawet o 10%.

Źródło: materiały firmy Rockwool