Trwa walka z niską emisją. Każde miasto ma swoją wizję i pomysł na to jak polepszyć jakość powietrza!

Właściciele nieruchomości będą ponosić jedynie koszty energii zużytej przez te urządzenia. Dotyczy to mieszkańców Sosnowca, którzy posiadają kocioł opalany węglem lub biomasą. Elektrofiltry montowane będą na czopuchu lub na przewodzie kominowym.

Zakup i montaż oraz przeszkolenie w zakresie eksploatacji elektrofiltrów zostanie sfinansowane przez miasto. Uczestnik projektu ponosi wyłącznie koszty energii elektrycznej koniecznej do zasilania urządzenia. Elektrofiltr kominowy musi być zainstalowany na czopuchu lub na przewodzie kominowym – czytamy na oficjalnej stronie wypowiedź Adama Liwochowskiego, naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Według oficjalnych informacji, miasto przeznaczy tylko 10 takich urządzeń. Nami zapadnie decyzja, do kogo trafią, system zostanie sprawdzony przez profesjonalistów, czy spełnia wymagania techniczne.

Te wymagania to m. in.:

  •  Moc kotła do 30kW, który zapewnia odpowiednie warunki spalania paliwa dobrej jakości (np. kotły automatyczne)i jest wyposażony w układ automatycznego odpopielania.
  •  Temperatura spalin w miejscu montażu elektrofiltru nie może być niższa niż 45OC (najlepiej powyżej 50 OC).
  •  Właściciel nieruchomości musi zapewnić dostęp do instalacji elektrycznej budynku w miejscu zainstalowania urządzenia,
  •  Pomieszczenie (poddasze lub kotłownia) powinno mieć wolną przestrzeń o wymiarach 1m x 1m x 1,8m.

Trwają zgłoszenia!

Wszystkie warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy uczestnikiem projektu, a Gminą Sosnowiec.
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie pisemnych zgłoszeń zawierających:

  • miejsce zainstalowania i dane techniczne eksploatowanego kotła tj. rodzaj, typ oraz moc i rodzaj paliwa,
  • imię i nazwisko zgłaszającego,
  • adres zamieszkania oraz numer telefon do kontaktu,
    na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, z dopiskiem „elektrofiltry”, w terminie do 17 sierpnia 2018 r.

Co to są elektrofiltry kominowe?

Elektrofiltry są urządzeniami odpylającymi o niewielkich rozmiarach, które montuje się układzie odprowadzania spalin. Takie urządzenia mogą ograniczyć emisję pyłu oraz toksycznych zanieczyszczeń.

W swoim działaniu opierają się na wytworzeniu wysokiego napięcia na specjalnej elektrodzie umieszczonej w strumieniu spalin. Ładunki elektryczne przekazane drobinom pyłu sprawiają, że pył przyciągany jest do ścianek urządzenia gdzie dzięki sile elektrostatycznej zostaje trawle osadzony.

Takie urządzenia nie wyeliminują całkowicie zanieczyszczeń, ale znacznie zredukują ich emisje. Skuteczność waha się od 50 do 90%. Do ich zalet, w porównaniu d innych metod odpylania można zaliczyć to, że w sposób ciągły są w stanie odpylać duże ilości spalin. Samo urządzenie montuje się łatwo. Ich cena jest relatywnie niska w porównaniu do oferowanej jakości i efektów.

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.