Data zakończenia przedsięwcięcia w Czystym Powietrzu

Zgodnie z definicją w Programie Czyste Powietrze zakończenie przedsięwzięcia to  data wystawienia ostatniej faktury lub innego dokumentu. Oznacza ona rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz jeśli wniosek dotyczy nowo budowanego domu  – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych wskazanych w Programie. Poniesienie ostatniego kosztu … Czytaj dalej Data zakończenia przedsięwcięcia w Czystym Powietrzu