Fundament – dlaczego powinien być ocieplony?

Fundament spełnia dwie zasadnicze funkcje. Pierwszą z nich jest przekazywanie obciążenia na grunt. Druga to odseparowanie budynku od zimnego, wilgotnego podłoża.

W większości przypadków, ocieplenie fundamentów pozwoli ograniczyć wydatki na ogrzewanie. Teoretycznie można z niego zrezygnować w przypadku, gdy ściana fundamentowa została zbudowana z materiałów o dobrej izolacyjności cieplnej – takim przykładem jest keramzytobeton. W każdym innym przypadku ocieplenie pozwoli nam nie tylko obniżyć wydatki, ale również zabezpieczyć podziemne mury przed wodą i wilgocią.

Ważne jest, by do ociepleń fundamentów stosować materiały, które nie będą nasiąkać wodą. Warto pamiętać, że zastosowany przez nas komponent będzie znajdował się w środowisku wysokiej wilgotności, przez co powinien być jak najbardziej na nią odporny. W tej kwestii, wybór pada najczęściej na styropian – sprawdzi się tu styropian typu fundament. Tego typu materiał cechuje się zarówno dużą odpornością na wilgoć, jak i na cykle zamrażania – rozmrażania. Jednocześnie jego wytrzymałość mechaniczna jest zazwyczaj wysoka i gwarantowana przez producenta. Z drugiej strony, wystarczającym rozwiązaniem może okazać się również zwykły polistyren ekstrudowany (tkz. XPS). Oba te styropiany nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed zasypaniem ziemią. Gorszym rozwiązaniem będzie EPS, który jest bardziej nasiąkliwy i mniej wytrzymały od wersji ekstrudowanej.

Co należy ocieplić?

Co najważniejsze, należy pamiętać o ścianie fundamentowej. Powinna ona być zbudowana tak, by stykała się z izolacją ścian nadziemia – obie te warstwy powinny stanowić zwarte połączenie.

Jeżeli mamy do wyboru tylko jedną ze stron ściany fundamentowej, znacznie lepszym wyborem będzie ocieplenie zewnętrznej. To właśnie tam będą występowały największe gradienty temperatury. Im większa różnica temperatur na zewnątrz ściany, tym wyższy przepływ ciepła. Naszym zadaniem jest ograniczyć go tak bardzo, jak to możliwe.

Jeżeli zrezygnujemy z tego rozwiązania, straty ciepła mogą być bardzo duże. Szczególnie zauważalne jest to w przypadku cokołu, który – mając bezpośredni kontakt z temperaturą zewnętrzną – może zetknąć się z nawet parunastoma stopniami Celcjusza na minusie.

Z drugiej strony, każda izolacja termiczna pozwoli ograniczyć wydatki na ogrzewanie. Z tego powodu świetnym rozwiązaniem jest też ocieplenie obu stron ściany fundamentowej.

Jeżeli jesteśmy dopiero na etapie budowy domu, warto rozważyć też wykonanie płyty fundamentowej. Jej obecność pozwoli na szczelne połączenie izolacji płyty oraz ścian, co tworzy jeden, zwarty system termoizolacyjny.

Maciej Janiszkiewicz

Redaktor Termomodernizacja.pl